Risico inventarisatie zorg

In elke sector is veiligheid een belangrijk thema, maar in de zorg toch nog net wel even meer. Daar heb je juist met mensen te maken die minder of niet-zelfredzaam zijn terwijl er wel vanuit gegaan wordt dat in de zorg de veiligheid in orde zal zijn. Wij trainen daarom zorgverleners in BHV met specifieke scenario’s afgestemd op de risico’s die in jullie instelling voorkomen.

Ik wil een voorstel op maat

BHV voor de zorgsector

Wie in de zorg werkt, heeft vrijwel altijd te maken met drukte, een lage bezetting en veel vraag van patiënten of cliënten. Alleen de zorg die nodig is verlenen, vergt al een flinke inspanning. En toch is het belangrijk dat de BHV in de zorgsector goed geregeld is. Of het nu om een ziekenhuis, verpleeghuis of verzorgingstehuis gaat of dat het in de jeugdzorg, verslavingszorg of gehandicaptenzorg is. Als er een calamiteit is, zullen een aantal van de aanwezige medewerkers moeten handelen. Zij moeten dus weten wat nodig is, en zullen daarvoor dus goed getraind moeten zijn.

Ontruimen in een zorginstelling

Een ontruimingsoefening in een zorginstelling lijkt heel zinvol, maar is in de praktijk niet realistisch. Toch moet je als zorgverlener weten hoe te handelen als bijvoorbeeld in een verzorgingshuis brand uitbreekt. Welke vluchtroutes er zijn en hoe je de patiënten of cliënten tijdig naar buiten brengt. Ook als het ’s nachts is en er dus minder collega’s aanwezig zijn.

fortmarkenbinnen ontruimen in de zorg

Risico-inventarisatie zorg

Een goed en duidelijk veiligheidsbeleid in de zorg is gericht op het verminderen van de aanwezige risico’s. Hiervoor is de bekende RI&E, risico-inventarisatie en evaluatie, nodig. Door deze evaluatie zorgvuldig uit te werken, wordt duidelijk waar en op welke momenten risico’s zijn. Bijvoorbeeld een lage bezetting tijdens nachtdiensten geeft een hoger risico dan overdag. Of als er wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen, dan kan dat ook een extra risico met zich meebrengen.

Restrisico’s

Zodra alle risico’s in beeld zijn, wordt bepaald hoe die risico’s verminderd kunnen worden. Wat overblijft zijn de restrisico’s. En daar moet de BHV-organisatie op voorbereid zijn. Door te zorgen dat er voldoende BHV’ers zijn, door ze relevant en goed te laten trainen en door steeds weer te checken of het lijstje risico’s niet is uitgebreid door veranderingen.

BHV’ers voor de werknemers én patiënten

Wat voldoende is voor het aantal gewenste BHV’ers, is niet zo 1-2-3 te zeggen. Wel is het zo dat er altijd genoeg aanwezig moeten kunnen zijn, ook als het in een vakantieperiode is, met een griepepidemie of tijdens nachtdiensten. Als vuistregel wordt meestal een BHV’er per x werknemers genomen. Maar in de zorg heb je ook te maken met de cliënten en patiënten. Tel die dus mee als je wilt vaststellen hoe groot de BHV-organisatie moet zijn.

Aanpassingen op de RI&E zorg

De risico’s in kaart brengen voor de RI&E is niet een eenmalige exercitie. Situaties veranderen; een voormalige opbergruimte wordt in gebruik genomen als kantoor of een doorgang wordt afgesloten en ergens anders wordt juist een muur verplaatst. Het zijn geen zaken waarbij vaak aan de RI&E gedacht wordt, eerder hoe snel de aannemer alles gereed kan hebben. Maar juist dit soort wijzigingen zijn van belang. Net als werkprocessen die veranderen of als er besloten wordt om met een bepaalde, gevaarlijke, stof te gaan werken. Een RI&E moet dus regelmatig nagekeken worden op hoe actueel die nog is en of aanpassingen nodig zijn.

Scenario’s in de BHV cursus

Is bepaald op welke risico’s de organisatie voorbereid moet zijn en met hoeveel BHV’ers, dan kan de training starten. Dat begint met de BHV training waarin specifieke scenario’s het verschil maken. Iemand die op kantoor werkt heeft immers met andere situaties en risico’s te maken dan iemand uit de zorg. Wij passen onze trainingen daarop aan en zorgen dat relevante vaardigheden voor medewerkers uit de zorg, extra aan bod komen.

Practice reality voor de zorgsector

Met het oefenen van scenario’s, wordt de training heel realistisch. Practice reality noemen we deze manier van trainen dan ook. Er wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan een ontruiming met patiënten die niet-mobiel zijn. Of wat gedaan moet worden als iemand met scootmobiel valt, of als de accu van zo’n scootmobiel vlam vat. De scenario’s die bedacht worden, zijn afgestemd op wat de RI&E aangeeft als relevant risico en als restrisico. Zo wordt een training heel zinvol en kunnen deze in BHV getrainde collega’s, ook echt goed optreden als een incident plaatsvindt.

EHAK voor zorgmedewerkers

Natuurlijk gaat het bij de zorg niet enkel om volwassenen en ouderen. Ook zorgmedewerkers die met kinderen of baby’s werken, hebben de vaardigheden nodig om goed en adequaat te reageren als een noodsituatie zich voordoet. Speciaal voor deze groep verzorgen wij ook de EHAK-trainingen; Eerste Hulp aan Kinderen. Dit kan gecombineerd worden met de BHV-training. Vanzelfsprekend kijken we ook bij de EHAK welke scenario’s relevant zijn om de juiste vaardigheden te trainen.

fortmarkenbinnen ehak voor zorgmedewerkers

Interactieve en realistische trainingen, op locatie of op het fort

Een relevante training in BHV kan op jullie werkplek zelf plaatsvinden. Dan kunnen direct lastige situaties beoordeeld en besproken worden. Maar ook als we de training op ons fort geven, is het heel realistisch. Wij werken met verschillende interactieve middelen om situaties zo echt mogelijk na te bootsen. Dat kan een binnenbrand zijn die we creëren in een ruimte of door een pop in brand te zetten zodat je oefent wat gedaan moet worden als iemand vlam vat. Maar ook de trainingsomgeving F.I.I.T. is een uniek hulpmiddel. Dit is een cabine waarin met beeld, geluid en licht een omgeving en calamiteit wordt nagebootst. Bovendien reageert het scenario op dat wat de cursist doet. Elke training kan daardoor anders zijn maar elke training is daardoor ook heel erg effectief!

Dagelijkse praktijk

Naast de gebruikelijke theorie leren cursisten bij RBOC Fort Markenbinnen dus vooral via praktische trainingen. Het liefst zo realistisch mogelijk en met situaties die de dagelijkse praktijk van de cursisten nabootsen. Dat doen we dus ook voor bedrijven in de zorgsector. Ons team Zorg & Onderwijs is gespecialiseerd in veiligheidstrainingen voor jullie branche. Met actuele en relevante kennis adviseren zij onder meer over de arbowet, regelgeving, ontruimingsplannen, RI&E’s en BHV-trainingen voor de zorg.

Meer weten over maatwerk in BHV-trainingen voor de zorg?

Wil jij ook een op maat gemaakte BHV-training voor de medewerkers van jouw zorgorganisatie? Neem dan contact met ons op. Onze adviseurs denken graag met je mee om zo een veiligheidstraining voor de situatie in jullie instelling te ontwikkelen.