Een veilige werkomgeving? Die creëer je met deze 3 stappen

Het aantal ernstige bedrijfsongevallen stijgt, ook afgelopen jaar. Terwijl volgens de arbeidsinspectie ongelukken te voorkomen zijn, ook de dodelijke. Als je vooraf maar de risico’s in kaart brengt en die wegneemt. Alleen dat gebeurt dus lang niet altijd. Dat een veilige werkomgeving belangrijk is, zal niemand ontkennen. Maar hoe je die creëert, dat weet lang niet iedereen. Wij wel, wij adviseren en trainen daar dagelijks bedrijven en hun medewerkers in. Om jou nu alvast op weg te helpen, zetten we de 3 belangrijkste stappen naar een veilige werkomgeving hier voor je op een rij.

Vertel mij hoe ik mijn bedrijf veiliger maak!

Meer ernstige bedrijfsongevallen in 2019

Recente cijfers* laten zien dat er ook in 2019 weer meer ernstige bedrijfsongevallen waren; 4.474. Ter vergelijking, in 2015 waren het er 3.651. Het aantal dodelijke ongelukken schommelt al jaren rond de 70. De meeste ongevallen vinden plaats in de bouw en dan vooral bij bedrijven met minder dan 10 werknemers. Ook jongere (15 – 24 jaar) en oudere werknemers (55+) zijn meer kwetsbaar. En wat opvalt is dat flexwerkers of uitzendkrachten tot ruim een vijfde van de bedrijfsongevallen behoren.

Start video ernstig bedrijfsongeluk

Oorzaken

Er zijn verschillende oorzaken voor de toename in bedrijfsongevallen volgens de arbeidsinspectie. Onder andere de hogere werkdruk is hier debet aan. Alles moet sneller opgeleverd worden. Maar ook dat er meer met flexkrachten gewerkt wordt die niet voldoende betrokken zijn in het veiligheidsbeleid, speelt een rol. En wat opvalt is dat relatief veel ongevallen gebeuren bij de kleinere bedrijven, die ook geen plan van aanpak hebben hoe ze het thema veiligheid bij hun personeel onder de aandacht brengen.

Stap 1: Risico-inventarisatie & evaluatie

Om veiligheid te creëren, moet je eerst weten welke situaties onveilig zijn. Wat de risico’s zijn. Die breng je in kaart met een risico-inventarisatie & evaluatie, een RI&E. Dat varieert van mogelijkheden tot vallen, uitglijden, giftige stoffen, vluchtwegen die geblokkeerd zijn tot veel beeldschermwerk, tillen of psychische druk. Alle risico’s dus waar werknemers mee in aanraking kunnen komen. Vervolgens maak je per risico een plan om dat te verhelpen. Dat kan het vrijmaken van een vluchtweg zijn, het geven van veiligheidsinstructies maar ook het werken met andere materialen om de veiligheid te verhogen. De resterende risico’s moet je tenslotte kunnen beheersen. Via bijvoorbeeld een BHV-team.

fortmarkenbinnen veilige werkomgeving elk ernstig bedrijfsongeluk is te voorkomen maar het aantal stijgt al jaren - eenvandaag

Stap 2: Een goed getraind BHV-team

Een BHV-team is in vrijwel elk bedrijf verplicht. Sowieso als er medewerkers zijn of bezoekers komen. De BHV’ers weten wat ze moeten doen als er een calamiteit is. Zoals een brand, een ongeval of een gevaarlijke situatie. Zij zijn daarop getraind en weten hoe ze de andere werknemers in veiligheid kunnen brengen. Natuurlijk kunnen ze ook een verband aanleggen, reanimeren met een AED en ontruimen. Maar ze zijn als het goed is, ook getraind in branden blussen, communiceren met de veiligheidsdiensten en in de specifieke gevaren van het bedrijf zelf. Een goed BHV-team dat regelmatig en goed getraind is in de basisvaardigheden maar ook in de bedrijfsspecifieke situaties, kan dus levens redden.

Stap 3: Ontruimingsplattegronden

Eigenlijk zijn ontruimingsplattegronden een gevolg van de RI&E, maar omdat wij zien dat dit bij veel bedrijven vaak mis gaat en het echt van levensbelang is, noemen we het hier toch apart. Het is bovendien iets dat vrij eenvoudig geregeld kan worden! Op elke verdieping moet op meerdere plekken een ontruimingsplattegrond hangen. Die moet, natuurlijk, accuraat zijn, de juiste verdieping weergeven en vluchtroutes aangeven die er ook echt zijn. Ook moeten ze correct opgehangen zijn, niet in spiegelbeeld bijvoorbeeld. Het lijken open deuren maar deze fouten komen echt voor. En dat is op z’n zachtst gezegd, niet handig.

fortmarkenbinnnen-ontruimingsplattegronden

Goede start

Natuurlijk is er meer nodig om een veilige werkomgeving te creëren. Maar begin je met deze stappen, dan heb je een goede start gemaakt. Vooral die RI&E. Daarin wordt immers alles weergegeven wat opgelost of aangepakt moet worden.

Adviseren en trainen voor meer veiligheid op de werkplek

Bij het RBOC Fort Markenbinnen zijn wij dagelijks bezig met het veiliger maken van bedrijven, werkplekken en werksituaties. Door medewerkers te trainen, door die ontruimingsplattegronden te maken en ook door de RI&E te beoordelen of te maken. Via maatwerk zorgen we dat relevante trainingen gegeven worden. En met unieke trainingsmethodieken, leren we de cursisten niet alleen de theorie maar vooral hoe ze in het echt moeten handelen. Practice reality, zodat het hulpverlenen al getraind is in de praktijk.

Economisch én levensbelang, daar helpen wij je graag bij!

Met minder risico’s of betere risicobeheersing een veiliger werkplek creëren, is al van levensbelang. Maar het wordt ook economisch steeds belangrijker. De inspectie heeft aangekondigd meer te gaan controleren en handhaven. Wie het niet goed geregeld heeft, kan rekenen op forse boetes of zelfs op het stilleggen van het werk. Zorg dus dat de veiligheid in jouw bedrijf op orde is, wij helpen je daar graag bij!

Vertel mij hoe ik mijn bedrijf veiliger maak!