UPDATE CORONAMAATREGELEN 26 februari 2021

Update 26 februari:

We mogen weer!!

Na een intensieve lobby heeft het kabinet het belang van de doorgang van EHBO-, BHV- en veiligheidstrainingen onderkend voor beroep en bedrijf (de zakelijke markt). Cursussen aan publiek (personen die een EHBO-certificaat niet nodig hebben voor hun beroep of bedrijf) zullen nog niet worden hervat.

In de versoepelingen op de corona regeling (p.21) worden deze met ingang van 3 maart 2021 expliciet genoemd. Dat betekent dat onze branche haar werkzaamheden weer volledig mag opstarten en oefencentra weer volledig openen mogen voor alle bedrijven, instellingen en organisaties.

Heropening locaties voor certificering en examinering voor beroep en bedrijf.

 Vanwege de duur van de lockdown heeft het kabinet gemeend een uitzondering te moeten maken op het verbod op openstelling van publieke plaatsen, ten behoeve van praktijkcertificering en -examinering van opleidingen en cursussen die benodigd zijn voor de uitoefening van beroep of bedrijf, bijvoorbeeld gericht op vaardigheden en bedrijfsveiligheid. Daarbij kan worden gedacht aan het opleiden in hulpverleningshandelingen en het werken in, op en vanaf een voer- en vaartuig. Hulpverleningshandelingen zullen zoveel mogelijk op afstand en met hulpmiddelen plaatsvinden, echter dat kan niet met alle (onderdelen van) opleidingen, zoals de EHBO-opleiding die nodig is voor iemands beroep of functie, zoals bedrijfshulpverlener. Het zal doorgaans gaan om praktijkcertificaten met een beperkte geldigheidsduur of praktijkexamens die periodiek moeten worden afgenomen. Bijvoorbeeld het behalen van een heftruckcertificaat, benodigd om te bewijzen dat men voldoende instructie in de praktijk heeft genoten om een heftruck te besturen. Of het volgen van een cursus als bedrijfshulpverlener of cursussen gericht op bedrijfsveiligheid.

Daarbij dienen uiteraard de 1,5 meter afstand, coronamaatregelen, het brancheprotocol en onze vertaling daarvan in het protocol veiligheidstrainingen en -examens van Fort Markenbinnen in acht te worden genomen.

Update 12 januari:

Vanwege de verlengde lockdown blijft ook Fort Markenbinnen tot in ieder geval 9 februari a.s. gesloten. Wel kunnen noodzakelijke praktijkcursussen gegeven worden. Zodra er nieuwe maatregelen bekend worden gemaakt, zullen we je hier informeren wat dat betekent voor onze trainingen.

Noodzakelijke praktijkcursussen tijdens de lockdown

Tijdens de verlengde lockdown mogen er geen bijeenkomsten of evenementen plaatsvinden. Praktijkcursussen zijn wel mogelijk als de veiligheid van medewerkers binnen organisaties, of de continuïteit van organisaties, in het gedrang komt. Dit geldt bijvoorbeeld voor bedrijven en organisaties die wel open mogen blijven. In die gevallen verzorgen wij wel de trainingen, uiteraard alleen binnen de geldende richtlijnen en conform de protocollen.

Veiligheid op de werkvloer

Het Rode Kruis, het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV), de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en de Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland (BVBN) vragen werkgevers om goed na te denken hoe de veiligheid op de werkvloer ook nu gegarandeerd kan worden voor alle werknemers die vanwege de aard van hun werkzaamheden niet thuis kunnen werken. Wij adviseren om ervoor te zorgen dat er altijd iemand aanwezig is die getraind is om bij incidenten eerste hulp te kunnen verlenen en die kan optreden bij een brand en/of ontruiming. Zo kan schade en letsel beperkt worden en wordt de bedrijfscontinuïteit geborgd. Zorgt onderbezetting ervoor dat ook de BHV-organisatie niet kan functioneren? Dan zoeken wij als opleider samen met de organisatie naar een passende oplossing.

Wel een praktijkcursus voor jouw bedrijf?

Is het voor medewerkers van jouw bedrijf noodzakelijk om (weer) een praktijkcursus in BHV of een andere veiligheidstraining te volgen? Neem dan contact met ons op. Al onze BHV-cursussen worden al sinds juni 2020 in aangepaste, veilige vorm aangeboden conform ons coronaprotocol. Hoe dit werkt, lees je onder meer in dit blog.

Heb je al een training bij ons geboekt?

Heb je voor de komende weken, tijdens de lockdown, nog een training bij ons heeft staan en is dat geen noodzakelijke praktijkcursus? Dan wordt die training geannuleerd. Een van ons neemt contact met je op om die geannuleerde training te verplaatsen.

Werken aan de trainingen

Deze weken zijn niet zoals we gewend zijn maar we zitten natuurlijk niet stil! Het afgelopen jaar hebben we al veel veranderingen doorgevoerd om toch te kunnen blijven trainen. Veilig op de anderhalve meter. Deze periode gebruiken we om de trainingen te optimaliseren, nieuwe scenario’s te bedenken en te ontwikkelen en eventuele nieuwe maatregelen door te voeren. Er wordt nu niet getraind, maar we werken wel aan de trainingen!

Vragen? Neem contact op!

Net als iedereen wachten we af wanneer we weer gewoon open kunnen. Zodra daar meer duidelijk over is, laten we hier, via de nieuwsbrief en onze socials weten wat dat betekent voor de trainingen. Heb je in de tussentijd een vraag? Bel of mail ons dan.

Tot snel!

We hopen je snel weer op Fort Markenbinnen te mogen ontvangen. Blijf gezond en tot ziens!

Protocol Veiligheidstrainingen en -examens

Lees het protocol

Op de hoogte blijven over BHV trainen op de 1.5 meter en weten wat de mogelijkheden zijn binnen uw bedrijf?

Neem contact op