Vaktechnische trainingen in veiligheid

VCA-trainingen

Een veilige werkomgeving en veilige werkomstandigheden zijn belangrijk voor u en uw medewerkers. Om die veiligheid te borgen is onder meer kennis bij uw medewerkers nodig over hoe zij op bepaalde locaties, met bepaalde machines of in specifieke situaties moeten handelen. Bij het RBOC Fort Markenbinnen kunt u de gewenste vaktechnische trainingen daarvoor volgen of laten volgen zodat u conform de gestelde eisen kunt werken.

Neem contact op!

VCA-Trainingen

De meest bekende veiligheidstrainingen zijn misschien wel de VCA-trainingen; VGM Checklist Aannemers. Wij bieden zowel de opleidingen aan voor het B-VCA-certificaat, de basisveiligheid, maar ook de VOL-VCA, Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden.

Certificaten voor Mangatwacht/Buitenwacht

De medewerkers die als buitenwacht/mangatwacht, werken, bewaken de veiligheid van de mensen in onder andere besloten ruimtes. Actuele en parate kennis van veiligheidsvoorschriften zijn dan ook van levensbelang. Wij trainen deze mangatwachten/buitenwachten, conform de meest recente veiligheidseisen.

Advies voor uw bedrijf

Wilt u advies waarop uw medewerkers in het bijzonder getraind moeten worden? Dan kunnen we via een risico-inventarisatie en evaluatie beoordelen wat de risico’s bij uw bedrijf zijn, welke maatregelen u preventief kunt nemen en wat uw medewerkers moeten beheersen om bij calamiteiten adequaat te kunnen reageren. Advies op maat dus, met veiligheidstrainingen die we speciaal voor uw bedrijf ontwikkelen.

Veiligheidstraining H2S; zwavelwaterstofgas

Wie werkt met zwavelwaterstofgas, H2S, moet bekend zijn met de gevaren en de procedures in geval van calamiteiten. Deze veiligheidstraining gaat daar uitgebreid op in. Cursisten leren bij ons onder andere hoe ze de verplichte beschermingsmiddelen moeten gebruiken, de alarmapparatuur, wat vluchtprocedures zijn en welke eerste hulp geboden kan worden aan slachtoffers bij zwavelwaterstoflekkage.

Meer veiligheidstrainingen

Elk bedrijf heeft te maken met specifieke situaties die bepaalde kennis vereisen om de veiligheid te garanderen, voor de medewerkers zelf en de mensen die ter plaatse zijn. Wij bieden daarom ook andere trainingen aan dan hiervoor al genoemd, zoals werken op grote hoogte, veilig werken met een heftruck, in besloten ruimtes, gasmeten en veel meer.

Meer weten over vaktechnische trainingen in veiligheid?

Heeft u vragen over ons aanbod in deze veiligheidstrainingen of de mogelijkheid om vaktechnische trainingen aan te bieden specifiek voor de werkzaamheden van uw bedrijf? Neem dan contact met ons op. We bespreken dan graag met u de mogelijkheden.