VCA cursus in veiligheid

VCA BASIS TRAINING

MEER INFORMATIE

VCA VOL TRAINING & EXAMEN

MEER INFORMATIE

VCA INCOMPANY TRAINING

MEER INFORMATIE

Een VCA-cursus afgestemd op uw bedrijf?

Direct Cursus Aanvragen

VCA-training Alkmaar

Een veilige werkomgeving en veilige werkomstandigheden zijn belangrijk voor u en uw medewerkers. Om die veiligheid te borgen is onder meer kennis bij uw medewerkers nodig over hoe zij op bepaalde locaties, met bepaalde machines of in specifieke situaties moeten handelen. Bij het RBOC Fort Markenbinnen kunt u de gewenste training VCA daarvoor volgen of laten volgen zodat u conform de gestelde eisen kunt werken.

Neem contact op!

VCA-cursus Noord-Holland

De meest bekende veiligheidstrainingen zijn misschien wel de VCA-trainingen; VGM Checklist Aannemers. Wij bieden zowel de opleidingen aan voor het B-VCA-certificaat, de basisveiligheid, maar ook de VOL-VCA, Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden.

Certificaten voor Mangatwacht/Buitenwacht

De medewerkers die als buitenwacht/mangatwacht, werken, bewaken de veiligheid van de mensen in onder andere besloten ruimtes. Actuele en parate kennis van veiligheidsvoorschriften zijn dan ook van levensbelang. Wij trainen deze mangatwachten/buitenwachten, conform de meest recente veiligheidseisen.

Advies voor uw bedrijf

Wilt u advies waarop uw medewerkers in het bijzonder getraind moeten worden? Dan kunnen we via een risico-inventarisatie en evaluatie beoordelen wat de risico’s bij uw bedrijf zijn, welke maatregelen u preventief kunt nemen en wat uw medewerkers moeten beheersen om bij calamiteiten adequaat te kunnen reageren. Advies op maat dus, met veiligheidstrainingen die we speciaal voor uw bedrijf ontwikkelen.

Veiligheidstraining H2S; zwavelwaterstofgas

Wie werkt met zwavelwaterstofgas, H2S, moet bekend zijn met de gevaren en de procedures in geval van calamiteiten. Deze veiligheidstraining gaat daar uitgebreid op in. Cursisten leren bij ons onder andere hoe ze de verplichte beschermingsmiddelen moeten gebruiken, de alarmapparatuur, wat vluchtprocedures zijn en welke eerste hulp geboden kan worden aan slachtoffers bij zwavelwaterstoflekkage.

Meer VCA opleidingen

Elk bedrijf heeft te maken met specifieke situaties die bepaalde kennis vereisen om de veiligheid te garanderen, voor de medewerkers zelf en de mensen die ter plaatse zijn. Wij bieden daarom ook andere trainingen aan dan hiervoor al genoemd, zoals werken op grote hoogte, veilig werken met een heftruck, in besloten ruimtes, gasmeten en veel meer.

Meer weten over vaktechnische trainingen in veiligheid?

Heeft u vragen over ons aanbod in opleidingen, deze veiligheidstrainingen of de mogelijkheid om vaktechnische trainingen aan te bieden specifiek voor de werkzaamheden van uw bedrijf? Neem dan contact met ons op. We bespreken dan graag met u de mogelijkheden.

VCA cursus Zaandam en omgeving

Direct Cursus Aanvragen
NIBVH Keurmerk Fort Markenbinnen
TÜVRheinland certificaat ISO 9001:2008
Nederlandse Reanimatie Raad Certificering Fort Markenbinnen
Oranje Kruis Certificering Fort Markenbinnen