Training kleine blusmiddelen

In elk bedrijf hangen wel brandhaspels of brandblussers, maar weten medewerkers in uw organisatie ook hoe ze met deze kleine blusmiddelen moeten omgaan? Wij leren het ze in een halve dag met de training kleine blusmiddelen op Fort Markenbinnen.

Meer weten of training of opleiding boeken?

Wilt u meer weten over ons aanbod in opleidingen of heeft u een specifiek verzoek betreffende uw werknemers of voor uw bedrijf? Neem dan direct contact met ons op!

Neem contact op

Brand bestrijden

Tijdens deze korte opleiding leren de cursisten wat een brand is. De cursisten leren hoe ze met de gevaren moeten omgaan en hoe een brand met verschillende kleine blusmiddelen bestreden wordt. We behandelen ook relevante issues zoals gevaarlijke stoffen en elektriciteit bij een brand. Ook leren de cursisten over het verplaatsen van personen tijdens dit soort calamiteiten en of ze een ruimte wel of niet mogen openen tijdens een brand.

Blustechnieken trainen in de praktijk

Vanzelfsprekend is er ook voldoende aandacht voor de verschillende blustechnieken bij diverse soorten branden. We behandelen de blusmiddelen en blusstoffen en natuurlijk wordt alles ook in de praktijk getraind. Op onze locatie trainen regelmatig brandweerkorpsen dus er is voldoende ruimte en materiaal om het geleerde veilig in de praktijk te oefenen.

Resultaat training kleine blusmiddelen

We geven de training kleine blusmiddelen aan groepen van minimaal 8 tot maximaal 14 deelnemers en deze training vindt plaats op het Fort Markenbinnen. Na deze training weten de cursisten:

  • Wat de brandpreventie in een bedrijf is
  • Hoe ze intern en extern moeten alarmeren
  • Hoe ze een beginnende brand kunnen bestrijden met verschillende kleine blusmiddelen en uitbreiding ervan kunnen voorkomen en
  • Welke informatie ze moeten geven aan de externe hulpverlening

Meer weten?

Heeft u nog vragen over de training kleine blusmiddelen of wilt u een speciale training hiervan specifiek voor uw bedrijf en de bhv’ers in uw bedrijf? Bel ons dan en we bespreken graag de mogelijkheden.