Cursus Preventiemedewerker

Werkgevers zijn verplicht de preventietaken vorm te geven in hun bedrijf. De cursus Preventiemedewerker geeft alle relevante en actuele informatie om deze taken goed te kunnen uitvoeren. De werkgever wijst hiervoor één of meerdere werknemers aan: de preventiemedewerker(s). Dit zijn eigen werknemers die de werkgever bijstaan in de dagelijkse zorg voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden op de werkvloer. In kleine bedrijven mag de werkgever zelf de preventietaken uitvoeren. Zij zijn een goed toegankelijk aanspreekpunt voor collega’s met vragen over veiligheid en gezondheid op de werkvloer.

Aanmelden of meer weten?

Wilt u een medewerker aanmelden voor de cursus Preventiemedewerker of wilt u meer informatie of een persoonlijk advies, neemt u dan contact met ons op.

Preventiemedewerker verplicht in uw bedrijf?

De preventiemedewerker helpt de werkgever passende arbeidsomstandigheden creëren voor elke medewerker in de organisatie conform de Arbowet. Hij of zij ondersteunt de collega’s bij het werken volgens de veiligheidsvoorschriften en geeft hen zo nodig voorlichting en instructie en creëert zo een omgeving waarin gezond en veilig gewerkt kan worden met passende arbeidsomstandigheden. De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging moet instemmen met wie de rol als preventiemedewerker op zich neemt, wat zijn positie in de organisatie is en welke preventietaken hij uitvoert. Een bedrijf is verplicht om een preventiemedewerker te hebben. Voor bedrijven met minder dan 25 werknemers mag de eigenaar de preventiemedewerker taak uitvoeren.

Preventiemedewerker opleiding

Cursisten: 6 – 12
Duur: 1 dag
Methode: Zelfstudie theorie + Praktische vaardigheden klassikaal beoefend
Theorie: Klassikaal + examen

BEL: 075-641 1628

Theorie en praktijksituaties

De cursus Preventiemedewerker duurt 1 dag en wordt gegeven aan een groep van 6 tot 12 cursisten. De basis van deze cursus is theoretisch maar op de dag zelf trainen we veel praktijksituaties door simulaties. Wel moet de theorie vooraf middels zelfstudie worden doorgenomen. De cursusdag wordt afgesloten met een schriftelijk examen waarna de cursist bij een goed resultaat het certificaat Preventiemedewerker ontvangt.

Inhoud opleiding Preventiemedewerker

De opleiding tot preventiemedewerker is gericht op de relevante wet- en regelgeving op het gebied van risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Het bijbehorende plan van aanpak en de arbotaken van de preventiemedewerker zijn ook onderdeel van de opleiding.

In de opleiding komen vijf thema’s aan bod:

  • preventietaken en de Arbowet
  • de RI&E en het plan van aanpak
  • de invloed van medezeggenschap op preventietaken
  • de plaats en positie van de preventiemedewerker in de organisatie
  • voorbeelden van het uitvoeren van arbomaatregelen op de werkvloer