Cursus Coördinator / Hoofd BHV

Bij calamiteiten moet snel gehandeld worden. Daarvoor heeft u een goed draaiend en getraind BHV-team nodig. De coördinator of hoofd BHV is degene die daar verantwoordelijk voor is. Hoe deze coördinator of hoofd dat regelt, passend bij de eisen van uw bedrijf, dat leren ze in de cursus hoofd BHV!

Inhoud cursus hoofd BHV

Fort Markenbinnen geeft de cursus met veel praktische scenario’s zodat de theorie ook een kader krijgt. In deze cursus wordt onder meer behandeld:

  • Relevante wet- en regelgeving zoals de Arbowet, Bouwbesluit, Bouwverordening en Gebruiksvergunning
  • Interne uitvoering van de bedrijfshulpverlening (hoe richt je de organisatie in, hoe stel je een RI&E op en neem je dat mee in het BHV-plan, etc.)
  • Vastleggen van het BHV-plan inclusief een ontruimings- en bedrijfsnoodplan
  • Zorgen dat de BHV-ploeg goed getraind wordt en blijft met relevante opleidingen
  • Waarschuwingsprocedures alarmeringen
  • Brandbeveiligingsmaatregelen en –voorzieningen

Coördinator/Hoofd BHV

Cursisten: 6 – 12
Duur: 24 uur
Methode: Praktische vaardigheden individueel beoefend en beoordeeld
Theorie: Zelfstudie/Klassikaal + examen

BEL: 075-641 1628

Een cursus hoofd BHV voor uw bedrijf?

Direct Cursus Aanvragen

Veiligheidsbeleid vertalen naar een BHV-plan

De coördinator / hoofd BHV vertaalt het veiligheidsbeleid van uw bedrijf naar een concreet BHV-plan. Hierbij is de RI&E (risico-inventarisatie en evaluatie) een van de uitgangspunten, mocht deze er niet zijn dan ondersteunt de coördinator / hoofd BHV hierin. Deze is immers ook op de hoogte van geldende wet- en regelgeving, arbowetgeving en weet wat de taken en eisen van de bedrijfshulpverlening zijn. De coördinator / hoofd BHV werkt al die factoren uit in het BHV-plan en vertaalt deze naar een BHV-organisatie die hij of zij controleert en waar nodig bijstuurt.

Meer weten over Cursus Coördinator / Hoofd BHV?

Wilt u meer weten over ons aanbod in opleidingen of heeft u een specifiek verzoek betreffende uw werknemers of voor uw bedrijf? Neem dan direct contact met ons op!

Neem contact op

Altijd op de hoogte als hoofd BHV

De rol van hoofd BHV draait dus vooral om het vertalen van wetgeving, richtlijnen en eisen vanuit het bedrijf naar een BHV-organisatie die past binnen uw bedrijf. Het spreekt voor zich dat degene die hier de verantwoordelijkheid voor heeft, daar in getraind wordt en dit ook regelmatig herhaalt om op de hoogte te blijven van wijzigingen in de wet- en regelgeving maar ook bekend te zijn met nieuwe inzichten, technieken en mogelijkheden. De coördinator / hoofd BHV kan een jaarlijkse herhalingstraining ook op Fort Markenbinnen volgen.

Het examen en certificaat

De cursus ‘Coördinator / Hoofd BHV’ duurt 3 dagen; het eerste deel bestaat uit 2 opeenvolgende dagen, de 3e dag vindt ongeveer 3 maanden later plaats. Tijdens die dag presenteert de cursist de studieopdracht voor een examencommissie. De studieopdracht bestaat uit een BHV-beleidsplan voor uw bedrijf en een presentatie daarover. De cursist maakt die dag ook een schriftelijk examen. De deelnemer ontvangt bij een voldoende resultaat het certificaat ‘Coördinator / Hoofd BHV’.

Cursus hoofd/coördinator BHV voor uw bedrijf?

Direct Cursus Aanvragen