BHV basis opleiding

Op een unieke locatie middenin Noord-Holland volgen uw medewerkers de BHV basis cursus bij Fort Markenbinnen. Praktische tweedaagse opleidingen. Praktisch, want in deze BHV basis opleiding is realistisch trainen met scenario’s en interactieve opdrachten de norm. Met zowel leslokalen als thematische ontruimingsgedeeltes en een blusplaat is vrijwel elke situatie op ons fort na te bootsen. Zodat de BHV’ers in uw bedrijf straks ook echt weten wat in de BHV basis opleiding is geleerd.

Practice reality

Elk bedrijf met personeel moet ervoor zorgen dat er in het bedrijf in ieder geval een bedrijfshulpverlener (BHV’er) aanwezig is. De BHV’er is degene die een beginnende brand kan bestrijden, eerste hulp kan verlenen en een ontruiming kan begeleiden. Hoe, dat leren we de cursisten bij deze opleiding. Met theorie maar ook vooral door het te doen. Practice reality dus.

BHV basis opleiding

Cursisten: 8 – 12
Duur: 16 uur; 8 uur Eerste Hulp + 8 uur Brandbestrijding & Ontruiming
Methode: Praktische vaardigheden individueel beoefend en beoordeeld
Theorie: Klassikaal + examen
Diploma / Certificaat: NIBHV

BEL: 075-641 1628

Een BHV basis opleiding voor uw bedrijf?

Direct Cursus Aanvragen

Schade beperken met goed getrainde bedrijfshulpverleners

Met goed getrainde bedrijfshulpverleners kunt u als bedrijf de schade beperken als er een calamiteit ontstaat. Zij zijn degene die kunnen voorkomen dat er slachtoffers vallen en ervoor zorgen dat de organisatie zo snel mogelijk weer draait. Daarmee worden grote kostenposten en zelfs schadeclaims voorkomen. Een goede BHV basis opleiding is dus zowel van levens- als economisch belang.

Tweedaagse gecertificeerde BHV basis opleiding

De gecertificeerde BHV basis opleiding bij Fort Markenbinnen duurt 2 dagen. Hiervan wordt een dag besteed aan eerste hulp en een dag aan brand en ontruiming. De cursus bestaat uit een theoretisch stuk dat deels zelf bestudeerd moet worden en uit het oefenen van veel praktische vaardigheden. Uiteindelijk wordt alles afgerond met een examen.

Ook maatwerk mogelijk

Aanmelden voor de tweedaagse BHV basis training kan individueel of als groep. De groepsgrootte is minimaal 8 en maximaal 14 cursisten. Heeft u een groep vanaf 8 cursisten dan is maatwerk ook mogelijk en kunnen we bijvoorbeeld ook de opleiding bij u op het bedrijf verzorgen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de tweedaagse BHV basis opleiding bij Fort Markenbinnen? Of wilt u weten welke andere BHV-cursus voor de medewerkers van uw bedrijf ook geschikt zijn? Neem dan contact met ons op.

Veelgestelde vragen

De geldigheid van een BHV certificaat is één jaar. Een gecertificeed BHV'er heeft dus het afelopen jaar het BHV certificaat behaald. In de Arbowet is aangegeven dat men de BHV periodiek moet herhalen om de termijn opnieuw te kunnen verlengen met één jaar.

Bedrijfshulpverlening is wettelijk verplicht in Nederland voor werkgevers. Het aantal BHV'ers per organisatie is niet vastgelegd, maar zorg er altijd voor dat er voldoede werknemers BHV gecertificeerd zijn. Voorheen was één BHV'er op 50 personen de regel.

Een BHV'er is opgeleid om in geval van nood de werknemers en klanten in veiligheid te brengen. Het is een BHV'er zijn taak om eerste hulp te bieden bij ongevallen, het beperken en het bestrijden van brand of het ongeval en het alarmeren en evacueren van werknemers en andere personen in noodsituaties.

Een BHV basis opleiding op maat voor uw bedrijf?

Direct cursus aanvragen
NIBVH Keurmerk Fort Markenbinnen
TÜVRheinland certificaat ISO 9001:2008
Nederlandse Reanimatie Raad Certificering Fort Markenbinnen
Oranje Kruis Certificering Fort Markenbinnen

BHV basis cursus opties

BHV basis opleiding

Cursisten: 8 – 14
Duur: 16 uur; 8 uur eerste hulp en 8 uur brand en ontruiming
Methode: Praktische vaardigheden individueel beoefend en beoordeeld.
Theorie: Zelfstudie/klassikaal en examen

Informatie aanvragen

BHV basis opleiding voor de petrochemie

Cursisten: 8 – 14
Duur: 32 uur
Methode: Praktische vaardigheden individueel beoefend en beoordeeld.
Theorie: Zelfstudie/klassikaal en examen

Over de training  
Informatie aanvragen

Blended learning BHV – BHV E-learning & Praktijk

Cursisten: 8 – 14
Duur: 16 uur; 8 uur e-learning en 8 uur praktijkdag
Methode: Praktische vaardigheden individueel beoefend en beoordeeld.
Theorie: Zelfstudie middels e-learning

Over de training
Informatie aanvragen

Adembescherming voor BHV-ers

Cursisten: 8 – 14
Duur: 20 uur
Methode: Praktische vaardigheden individueel beoefend en beoordeeld.
Theorie: Zelfstudie/klassikaal en examen

Over de training
Informatie aanvragen

Maatwerkopleiding

Cursisten: te bepalen i.o.m. opdrachtgever
Duur: te bepalen i.o.m. opdrachtgever
Methode: Geheel toegespitst op wensen en eisen van de doelgroep, te bepalen i.o.m opdrachtgever
Theorie: te bepalen i.o.m. opdrachtgever

Over de training  
Informatie aanvragen

Crisismanagement

Cursisten: 5 – 12
Duur: 8 uur
Methode: Praktische vaardigheden individueel en als team middels roleplay beoefend en beoordeeld.
Theorie: Klassikaal

Over de training
Informatie aanvragen

Training kleine blusmiddelen

Cursisten: 8 – 14
Duur: 4 uur
Methode: Praktische vaardigheden individueel beoefend en beoordeeld.
Theorie: Zelfstudie/klassikaal

Over de training 
Informatie aanvragen

Beheerder brandmeldinstallatie

Cursisten: 8 – 14
Duur: 12; 4 uur huiswerkopdracht en 8 uur lesdag
Methode: Praktische vaardigheden individueel beoefend en beoordeeld.
Theorie: Zelfstudie/klassikaal en examen

Over de training 
Informatie aanvragen

Ploegleider BHV

Cursisten: 6 – 12
Duur: 16 uur
Methode: Praktische vaardigheden individueel beoefend en beoordeeld.
Theorie: Zelfstudie/klassikaal en examen

Over de training
Informatie aanvragen

Coordinator/hoofd BHV

Cursisten: 6 – 12
Duur: 24 uur
Methode: Praktische vaardigheden individueel beoefend en beoordeeld.
Theorie: Zelfstudie/klassikaal en examen

Over de training 
Informatie aanvragen

Preventiemedewerker

Cursisten: 6 – 12
Duur: 8 uur
Methode: Praktische vaardigheden individueel beoefend en beoordeeld.
Theorie: Zelfstudie/klassikaal

Over de training 
Informatie aanvragen