BHV en EHBO in het onderwijs

Een veilige omgeving op school

Een school is bij uitstek de plek die een veilige omgeving moet bieden. Toch is dat niet zo vanzelfsprekend. Naast de gebruikelijke bulten, schrammen en zo nu en dan misschien een botbreuk, moeten de medewerkers van een school ook weten hoe te handelen bij ernstiger incidenten. Zoals een hartaanval, bij brand, een ongeluk tijdens een praktijkles of bij pesten. De BHV- en EHBO-trainingen die wij op maat maken voor het onderwijs, behandelen al dit soort thema’s.

Meer weten?

Ja, ik wil meer weten over een cursus BHV of EHBO voor onze school!

NEEM CONTACT OP
NAAR WEBSHOP

Bedrijfshulpverleners voor veiligheid op school

De BHV’ers zijn de bedrijfshulpverleners die de hulp verlenen bij incidenten die de veiligheid op school in gevaar brengen. Zo voorkomen of beperken zij letsel of schade aan anderen voor zover mogelijk. Dit kan eerste hulp bij ongelukken zijn, het bekende EHBO of EHAK (Eerste Hulp aan Kinderen), maar een BHV’er heeft meer capaciteiten. Zo zullen zij ook een brand bestrijden, een ontruimingsprocedure in het schoolgebouw regelen, de hulpdiensten alarmeren en de coördinatie bij een noodsituatie op zich nemen.

EHBO onderwijs en lager onderwijsBasisscholen, beroepsonderwijs of voortgezet onderwijs

De exacte vereisten aan een BHV’er op een school zijn afhankelijk van het type school. Zo zijn op een basisschool met kleine kleuters heel andere vaardigheden nodig dan op het voortgezet onderwijs waar leerlingen ook met scheikunde proeven doen of in het technieklokaal met gereedschap werken. Maar ook het gebouw zelf is belangrijk. Een nieuw of oud gebouw, laagbouw versus een school met meerdere verdiepingen; elke type onderwijs en elk soort schoolgebouw vergt een eigen aanpak en daarmee dus ook een eigen training in BHV en EHBO. Fort Markenbinnen heeft de ideale EHBO trainingen voor basisscholen, het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs.

Pesten op school

Naast de fysieke risico’s zoals vallen, brandwonden en andere verwondingen, zijn er ook steeds vaker sociale risico’s die de schoolveiligheid onder druk zetten. Pesten heeft een grote impact op de slachtoffers en een tijdig en vooral effectief ingrijpen van de leraren en andere medewerkers van de school, zijn hierin van groot belang. Daarom verwerken we ook dit onderdeel in de BHV-trainingen voor het onderwijs. Zodat uw medewerkers leren hoe ze bijvoorbeeld de signalen van pesten kunnen herkennen, wat er moet gebeuren bij cyberpesten en hoe leerlingen én leraren zich (weer) veilig kunnen voelen op school.

BHV- en EHBO-trainingen voor het onderwijs, op maat gemaakt

Elke BHV- en EHBO-training voor het onderwijs wordt op maat gemaakt en kan zowel op onze trainingslocatie, bij jullie op school of als een E-learningmodule gegeven worden. Wilt u daar meer informatie over ontvangen of eens van gedachten wisselen over de verschillende mogelijkheden? Vraag het ons gerust!