BHV-cursus

In een veilige organisatie hoort een goed getraind BHV-team. Wij zorgen daarvoor met onze BHV-cursussen. Zowel de basis- als de herhalingscursus Bedrijfshulpverlening (BHV) bieden wij aan, op onze ruime locatie Fort Markenbinnen of als dat kan op de locatie van de klant.

BHV Cursusoverzicht & Veilig trainen op 1,5 meter

BHV Cursusoverzicht
BHV cursus op 1,5 meter

BHV op 1,5 meter – coronaproof

Onze trainingen in veiligheid geven we op het fort nu ook extra veilig. Met een carrouselaanpak trainen we gelijktijdig meerdere kleine teams met elk 3 cursisten. Elk team traint een onderdeel van de BHV in een aparte ruimte en draait op vaste momenten door naar het volgende onderdeel. Zo houdt iedereen afstand en komt elk onderdeel aan bod. De training is interactief, uitdagend, compleet én coronaproof!

Basiscursus en herhalingscursus Bedrijfshulpverlening

De basiscursus Bedrijfshulpverlening duurt 2 dagen en leert de deelnemers alle taken als BHV’er uit te kunnen voeren. De jaarlijkse herhalingscursus duurt 1 dag en wordt elk jaar opnieuw samengesteld zodat de wisselende inhoud blijft aanspreken. En heeft u niet veel tijd? Volg dan onze BHV-cursus van 1 dag. Mogelijkheden volop dus, welke past het beste bij uw organisatie?

BHV-cursus op maat voor uw bedrijf

Een BHV-cursus speciaal afgestemd op de situatie van uw bedrijf vergt eerst inzicht in de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E), bedrijfsnoodplannen en ontruimingsplannen. Samen met die informatie creëren we een BHV-cursus geheel voor uw bedrijf op maat. Heeft u geen actuele RI&E of wilt u deskundig en onafhankelijk advies over de noodscenario’s in uw bedrijf en informatie over bedrijfsveiligheid? Dan staan onze veiligheidsadviseurs voor u klaar.

E-learning

Elke BHV-cursus wordt gegeven door gecertificeerde instructeurs die dagelijks met bedrijfshulpverlening bezig zijn en regelmatig worden bijgeschoold. Wilt u echter een deel thuis of op kantoor doen, dan kunt u ook kiezen voor e-learningmodules in combinatie met een intensieve praktijkdag.

Ook trainingen voor ploegleiders, adembescherming en veel meer

Naast de BHV bieden we ook veel andere trainingen aan op het gebied van bedrijfshulpverlening. Zo zijn er specifieke trainingen voor bepaalde branches zoals de petrochemie, ontruimingsoefeningen als aanvulling op de BHV-cursus, trainingen voor ploegleiders, hoofden en coördinatoren BHV, adembescherming, crisismanagement en veel meer. Bij aanmeldingen vanaf 8 cursisten zijn maatwerkprogramma’s BHV mogelijk.

BHV-opleiding

Cursisten: 8 – 14
Duur: 16 uur; 8 uur eerste hulp en 8 uur brand en ontruiming
Methode: Praktische vaardigheden individueel beoefend en beoordeeld.
Theorie: Zelfstudie/klassikaal en examen

Over de training  
Informatie aanvragen

BHV-opleiding voor de petrochemie

Cursisten: 8 – 14
Duur: 32 uur
Methode: Praktische vaardigheden individueel beoefend en beoordeeld.
Theorie: Zelfstudie/klassikaal en examen

Over de training  
Informatie aanvragen

Blended learning BHV – BHV E-learning & Praktijk

Cursisten: 8 – 14
Duur: 16 uur; 8 uur e-learning en 8 uur praktijkdag
Methode: Praktische vaardigheden individueel beoefend en beoordeeld.
Theorie: Zelfstudie middels e-learning

Over de training
Informatie aanvragen

Adembescherming voor BHV-ers

Cursisten: 8 – 14
Duur: 20 uur
Methode: Praktische vaardigheden individueel beoefend en beoordeeld.
Theorie: Zelfstudie/klassikaal en examen

Over de training
Informatie aanvragen

BHV- herhaling

Cursisten: 8 – 14
Duur: 8 uur
Methode: Praktische vaardigheden individueel beoefend en beoordeeld.
Theorie: Zelfstudie/klassikaal en examen

Over de training  
Informatie aanvragen

BHV – herhaling i.c.m. ontruimingsoefening

Cursisten: 8 – 14
Duur: 8
Methode: Praktische vaardigheden in eigen omgeving beoefend als BHV-team en individueel.
Theorie: Zelfstudie/klassikaal

Over de training 
Informatie aanvragen

BHV-herhaling i.c.m. ploegleider herhaling

Cursisten: 8 – 14
Duur: 8 uur
Methode: Praktische vaardigheden beoefend als BHV-team en individueel.
Theorie: Zelfstudie/klassikaal

Over de training 
Informatie aanvragen

BHV-training

Cursisten: 15 – 20
Duur: 8 uur
Methode: Praktische vaardigheden
Theorie: (digitaal) beschikbaar

Over de training
Informatie aanvragen

Herhaling module eerste hulp

Cursisten: 8 – 14
Duur: 4 uur
Methode: Praktische vaardigheden individueel beoefend en beoordeeld.
Theorie: Zelfstudie/klassikaal en examen

Over de training
Informatie aanvragen

Herhaling brand en ontruiming

Cursisten: 8 – 14
Duur: 4 uur
Methode: Praktische vaardigheden individueel beoefend en beoordeeld.
Theorie: Zelfstudie/klassikaal en examen

Over de training 
Informatie aanvragen

Maatwerkopleiding

Cursisten: te bepalen i.o.m. opdrachtgever
Duur: te bepalen i.o.m. opdrachtgever
Methode: Geheel toegespitst op wensen en eisen van de doelgroep, te bepalen i.o.m opdrachtgever
Theorie: te bepalen i.o.m. opdrachtgever

Over de training  
Informatie aanvragen

Training kleine blusmiddelen

Cursisten: 8 – 14
Duur: 4 uur
Methode: Praktische vaardigheden individueel beoefend en beoordeeld.
Theorie: Zelfstudie/klassikaal

Over de training 
Informatie aanvragen

Beheerder brandmeldinstallatie

Cursisten: 8 – 14
Duur: 12; 4 uur huiswerkopdracht en 8 uur lesdag
Methode: Praktische vaardigheden individueel beoefend en beoordeeld.
Theorie: Zelfstudie/klassikaal en examen

Over de training 
Informatie aanvragen

Ploegleider BHV

Cursisten: 6 – 12
Duur: 16 uur
Methode: Praktische vaardigheden individueel beoefend en beoordeeld.
Theorie: Zelfstudie/klassikaal en examen

Over de training
Informatie aanvragen

Coordinator/hoofd BHV

Cursisten: 6 – 12
Duur: 24 uur
Methode: Praktische vaardigheden individueel beoefend en beoordeeld.
Theorie: Zelfstudie/klassikaal en examen

Over de training 
Informatie aanvragen

Herhaling Ploegleider BHV

Cursisten: 6 – 12
Duur: 8 uur
Methode: Praktische vaardigheden individueel beoefend en beoordeeld.
Theorie: Zelfstudie/klassikaal en examen

Over de training 
Informatie aanvragen

Herhaling Coordinator/hoofd BHV

Cursisten: 6 – 12
Duur: 8 uur
Methode: Praktische vaardigheden individueel beoefend en beoordeeld.
Theorie: Zelfstudie/klassikaal

Over de training 
Informatie aanvragen

Preventiemedewerker

Cursisten: 6 – 12
Duur: 8 uur
Methode: Praktische vaardigheden individueel beoefend en beoordeeld.
Theorie: Zelfstudie/klassikaal

Over de training 
Informatie aanvragen

Crisismanagement

Cursisten: 5 – 12
Duur: 8 uur
Methode: Praktische vaardigheden individueel en als team middels roleplay beoefend en beoordeeld.
Theorie: Klassikaal

Over de training
Informatie aanvragen