ARBO-opleiding

Gezond en veilig werken

Om gezond en veilig te kunnen werken zijn passende arbeidsomstandigheden een belangrijk vereiste. Wie dat niet aanbiedt, riskeert een hoog ziekteverzuim in de organisatie. Met onze diverse Arbo-opleidingen kunnen preventiemedewerkers en Arbo-coördinatoren de juiste werkomstandigheden creëren voor een optimale werkplek.

Neem contact op!

Goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap betekent ook dat werknemers hun werk moeten kunnen uitvoeren zonder risico op lichamelijke en/of geestelijke problemen. De Arbowet geeft richting aan het beleid en de arbeidsomstandigheden maar zowel de werkgever als de werknemer zijn beiden verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkplek. Wordt van de werkgever verwacht dat deze de juiste omstandigheden creëert, de werknemer zal moeten meewerken door die ook te benutten en de werkzaamheden veilig uit te voeren.

Voor preventiemedewerkers, Arbo-coördinatoren en HR-medewerkers

Heeft u bij ons een cursus arbo wetgeving gevolgd, dan bent u weer helemaal geïnformeerd over actuele regelgeving, weet u welke eisen er aan uw bedrijf en aan uw functie gesteld worden en hoe u daar conform de Arbo-richtlijnen aan kunt voldoen. Deze opleidingen zijn zeer geschikt voor preventiemedewerkers, Arbo-coördinatoren en HR-medewerkers.

Meer weten over Arbo-trainingen?

Wilt u meer weten over ons aanbod van Arbo-opleidingen? Bel of mail ons dan met uw vraag. We helpen u graag verder.

Aanbod van Arbo-opleidingen

Om die juiste omstandigheden te creëren, is goede opleiding en scholing heel belangrijk. Het RBOC Fort Markenbinnen voorziet hierin met een divers aanbod van Arbo-opleidingen zoals:

  • Buk- en tiltrainingen
  • Workshop beeldschermwerken
  • Omgaan met agressie
  • (Werk)stressmanagement

Daarnaast is het ook mogelijk om een speciale Arbo-opleiding samen te stellen die is afgestemd op uw bedrijf en de specifieke arbeidsomstandigheden in uw organisatie.

Advies over cursus Arbo voor uw bedrijf

Weet u niet zeker waarvoor in uw bedrijf trainingen nodig zijn, dan kunt u ons ook altijd vragen om advies en een risico-inventarisatie en evaluatie. Samen met u beoordelen we de processen en gang van zaken in uw werksituatie en stellen we een plan van aanpak op waarmee u conform de Arbo voldoet aan de eisen die aan u gesteld worden.

NIBVH Keurmerk Fort Markenbinnen
TÜVRheinland certificaat ISO 9001:2008
Nederlandse Reanimatie Raad Certificering Fort Markenbinnen
Oranje Kruis Certificering Fort Markenbinnen