Trainen op het fort kan en mag doorgaan!

Tijdens de landelijke persconferentie van maandag 28 september jl. zijn nieuwe maatregelen afgekondigd. Deze veranderingen hebben geen invloed op de trainingen bij Fort Markenbinnen; wij vallen als trainingsinstelling onder de uitzonderingen. 

Uitzondering voor trainingsinstellingen

De nieuwe landelijke maatregelen die zijn afgekondigd om het coronavirus het hoofd te bieden, hebben geen invloed op de trainingen die wij verzorgen. Je kan en mag dus bij ons nog steeds met het team een veiligheidstraining boeken of, als die al geboekt is, gewoon komen volgen.
Fort Markenbinnen is namelijk een trainingsinstelling en daardoor vallen wij onder de genoemde uitzonderingen van de Rijksoverheid zoals ook hier vermeldt. De nieuwe maxima in aantallen voor de ruimtes binnen en voor activiteiten buiten, gelden daardoor niet voor ons.  

Het Fort voldoet ook aan de gestelde eisen

Op het Fort werken we al geruime tijd volgens ons coronaprotocol. Deze maatregelen zijn gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM. Daarmee zorgen we ervoor dat altijd voldoende afstand gehouden kan worden om hier veilig te kunnen trainen. Dankzij deze maatregelen voldoen we overigens ook aan de gestelde maximum eisen voor de ruimtes binnen.  

Genoeg ruimte voor anderhalve meter afstand

Uniek van onze locatie is natuurlijk de enorme ruimte op en rond het fort. Hierdoor is het voor iedereen die hier komt heel goed mogelijk om altijd de anderhalve meter afstand tot elkaar te bewaren terwijl we toch de BHV-cursus, EHBO- en andere veiligheidstrainingen geven. 

Ga direct naar;

Alle BHV-cursussen
Alle EHBO-opleidingen

Maatregelen op Fort Markenbinnen

Met de maatregelen proberen we contactmomenten zoveel mogelijk te voorkomen. Dat doen we onder andere  door: 

  • Spreiding van de cursisten over de dag met verschillende aanvangstijden, pauzes en eindtijden. Hiermee voorkomen we dat er meer dan 30 mensen zich tegelijkertijd in een ruimte bevinden. 
  • Vaste plekken in het restaurant. Bij de aanvang van de cursus krijgt elke cursist een vaste plek in ons restaurant toegewezen en wordt gevraagd een lunchlijst in te vullen. Tijdens de pauze staat de bestelde lunch klaar op die vaste plek. 
  • Maximum van 24 cursisten bij ontvangst en lunch in het restaurant. 
  • Carrouselaanpak tijdens de cursus zelf; in groepjes van maximaal 3 personen gaan de cursisten van onderdeel naar onderdeel waarbij ze niet in contact met andere cursisten komen. 
  • Looproutes, afstandslijnen en werkvakken in de genieloods en het fort zelf. Hiermee borgen we de 1,5 meter afstand. 

Ook incompany trainen blijft mogelijk

Incompany trainen, zoals de BHV incompany training, blijft mogelijk, maar natuurlijk ook met inachtneming van verschillende maatregelen zoals; 

  • Groepen van maximaal 12 personen. We werken ook incompany in carrouselvorm van 6 onderdelen met 2 cursisten per onderdeel. Binnen het onderdeel zelf en tussen de onderdelen onderling moet de 1,5 meter afstand altijd gegarandeerd zijn. De klant draagt hier zelf zorg voor. 
  • Wij verifiëren voorafgaand aan de cursus middels een intake checklist of aan de gedrags- en hygiëneregels kan worden voldaan. 
  • Naast de intake wordt ook een LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse) uitgevoerd. Dit vindt kort voor aanvang van de cursus plaats. Een LMRA is een korte risicobeoordeling die wordt uitgevoerd direct voor aanvang van de werkzaamheden op de werkplek door de medewerkers die de werkzaamheden gaan uitvoeren. Als uit de LMRA blijkt dat niet aan de richtlijnen kan worden voldaan, kan de cursus niet incompany plaatsvinden. 

Meer weten? Vraag het ons!

Heb je vragen over de veiligheidstrainingen op het fort? Of wil je een training voor jouw team boeken? Bel of mail ons. We horen graag van je.