Een hoofd bedrijfshulpverlening is essentieel binnen ieder bedrijf. Hij of zij is verantwoordelijk voor de algemene veiligheid binnen de organisatie. De taken van een hoofd bedrijfshulpverlening hebben dan ook alles te maken met het inrichten van veiligheidsprocedures en het in kaart brengen van risico’s. In dit artikel zetten we de taken van een hoofd bedrijfshulpverlening voor u op een rijtje.

Hoofd bedrijfshulpverlening: wat houdt het in?

Om de veiligheid te waarborgen heeft ieder bedrijf een bedrijfshulpverleningsorganisatie nodig. Een BHV-organisatie bestaat uit de bevoegde personen die binnen het bedrijf die verantwoordelijkheden hebben rondom de bedrijfshulpverlening. Normaal gesproken bestaat de BHV-organisatie uit een hoofd bedrijfshulpverlening, een ploegleider en een aantal bedrijfshulpverleners. Samen zorgen zij voor de algemene veiligheid binnen het bedrijf. Een hoofd bedrijfshulpverlening is het aanspreekpunt voor alle zaken die met veiligheid te maken hebben; hij of zij is verantwoordelijk voor het functioneren van de bedrijfshulpverlening binnen een bedrijf. Daar hoort het implementeren van veiligheidsmaatregelen binnen het bedrijf bij, maar ook het maken van beleid op het gebied van bedrijfshulpverlening.

Taken van een hoofd bedrijfshulpverlening

De taken van een hoofd bedrijfshulpverlening kunnen per organisatie verschillen. Tot het takenpakket behoren ieder geval de volgende taken:

  • Schrijven van een beleidsplan rondom veiligheid
  • Vertalen van veiligheidsbeleid naar een uitvoerbaar BHV-plan
  • Leiding geven aan de bedrijfshulpverleningsorganisatie (ploegleider en bedrijfshulpverleners)
  • Faciliteren van opleidingen en oefeningen voor de bedrijfshulpverleners
  • Coördineren van een ontruimingsplan
  • Uitvoeren van een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E)
  • Advies geven aan de organisatie en directie

In grote lijnen houdt een hoofd bedrijfshulpverlening zich bezig met het implementeren en vertalen van veiligheidswetgeving, richtlijnen en eisen binnen het bedrijf.

Opleiding

Om uw taken uit te kunnen voeren als hoofd bedrijfshulpverlening kunt u bij Fort Markenbinnen een driedaagse  cursus hoofd BHV volgen. In het eerste gedeelte van de cursus krijgt u op twee opeenvolgende dagen theorie- en praktijklessen. Vervolgens krijgt u een studieopdracht mee die u op de derde cursusdag presenteert voor een examencommissie. U krijgt ongeveer drie maanden de tijd om de opdracht uit te voeren en de presentatie voor te bereiden. Voor de studieopdracht opdracht schrijft u een beleidsplan rondom bedrijfshulpverlening voor uw bedrijf. Daarnaast maakt u op deze laatste cursusdag een schriftelijk examen. Heeft u de cursus succesvol doorlopen, dan ontvangt u het certificaat ‘Coördinator/Hoofd BHV’.

Uw team van bedrijfshulpverleners kan bij ons een bhv cursus volgen. De tweedaagse BHV basisopleiding is volledig gericht op praktijkervaring opdoen door te werken met interactieve opdrachten en scenario’s. Ervaren BHV-ers kunnen hun kennis opfrissen met de BHV herhalingscursus.

Wilt u meer weten over ons BHV-opleidingsaanbod? Neem gerust contact met ons op!

Aanvragen BHV Whitepaper

Voer uw gegevens in en krijg toegang tot onze whitepaper “Veilig in bedrijf met Bedrijfshulpverleners (BHV’ers)”.

    Deze whitepaper wordt u aangeboden door RBOC Fort Markenbinnen. U geeft hierbij toestemming aan RBOC Fortmarkenbinnen om vrijblijvend contact met u op te nemen. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.