RI&E en corona; nieuwe risico’s op en buiten de werkvloer

Is de RI&E hier al op aangepast?

Met de komst van corona kreeg elk bedrijf te maken met nieuwe risico’s. Op de werkvloer, op locatie en bij thuiswerken. Waren de eerste weken vooral gericht op overleven en snel handelen, inmiddels heeft elk bedrijf wel een nieuwe modus operandi gevonden. Voor het werken op de zaak, thuis en op locatie. Maar is dat ook al verwerkt in de RI&E?

Vertel ons meer over de corona-update van de RI&E

Klik hier

Elk bedrijf heeft andere risico’s door corona

De RI&E is verplicht voor elk bedrijf met werknemers, inhuurkrachten en stagiaires of, bij enkel vrijwilligers, als er met biologische agentia of gevaarlijke stoffen gewerkt wordt. In die RI&E moet elk risico benoemd worden en hoe die maximaal beperkt wordt. Het mag duidelijk zijn dat corona een risico is waar elk bedrijf mee te maken krijgt. Maar de manier waarop kan veel verschillen.

Zorgplicht leidt tot nieuwe maatregelen

Die zorgplicht van werkgevers betekent dat zij ervoor moeten zorgen dat werknemers het werk veilig en gezond kunnen doen. Met corona is het nu noodzakelijk om nieuwe maatregelen te nemen. Maar welke je als bedrijf moet nemen, hangt dus weer af van de risico’s die er in jullie bedrijf nu zijn en die jullie medewerkers lopen. Om dit goed uit te werken, is een update van de RI&E nodig met een overzicht van die nieuwe risico’s en een plan van aanpak om elk zoveel mogelijk te beperken.

fortmarkenbinnen-andere-risicos-door-corona

RI&E-update nodig om te anticiperen op de coronarisico’s

Zo heeft een bedrijf dat bijvoorbeeld onderhoud bij particulieren doet, te maken met andere risico’s dan een bedrijf met een productiehal, of een kantoor. Toch maakt het niet uit of de mensen in kleinere groepen op kantoor werken, op een locatie elders of thuis. Er zijn risico’s bijgekomen voor iedereen. En daar moet op geanticipeerd worden met een update van de RI&E.

Coronaprotocol is geen vervanger en wordt niet erkend door Arboregelgeving

De meeste bedrijven hebben inmiddels wel een coronaprotocol. Maar dat is geen vervanger voor de RI&E of een aanvulling daarop. Het protocol wordt namelijk niet erkend in de Arboregelgeving. Bovendien heeft de Inspectie SZW aangegeven de Arbowet te volgen en te kunnen handhaven bij onveilige situaties. Dat zijn ook situaties die ontstaan als er onvoldoende maatregelen genomen worden tegen het risico van corona. De zorgplicht die de werkgever heeft, krijgt nu extra betekenis aldus de Inspectie.

Wij helpen bedrijven met de corona-update van de RI&E

Een RI&E maken is al een klus op zich. Maar nu een update uitwerken voor de nieuwe situatie die ook regelmatig weer kan veranderen, is nog lastiger. Toch is het belangrijk, en verplicht. Een ervaren en gecertificeerde veiligheidskundige kan hierbij helpen, zoals die van het RBOC Fort Markenbinnen. Dat scheelt tijd en je weet dan zeker dat alle aspecten behandeld zijn.

Fort markenbinnen - rie update tijdens corona

Kun jij ook hulp gebruiken bij de corona-update van jullie RI&E-update? Neem dan contact op met Anouk Schoolenberg.

Vertel ons meer over de corona-update van de RI&E

Klik hier