Fort Markenbinnen is (opnieuw) ISO 9001:2015 gecertificeerd

En dat is goed nieuws voor onze klanten!

Natuurlijk waren we bij RBOC Fort Markenbinnen al jarenlang ISO-gecertificeerd. En dat certificaat is begin oktober weer verlengd. Een hernieuwd bewijs dus van een goed kwaliteitsmanagementsysteem. En van veel meer. Want ook al bewijst dit dat de processen op orde zijn, wij zien het als maatstaf voor de toegevoegde waarde die het fort haar klanten biedt.

Goed geregeld

Sec bekeken is het ISO 9001-certificaat een internationale norm voor een managementsysteem voor kwaliteit. Een beoordeling van de processen die zijn ingesteld om te voldoen aan de wensen van de klant, aan de geldende wet- en regelgeving en aan de eisen die wij zelf stellen. Wordt het certificaat afgegeven, dan heb je al dat soort processen intern dus goed geregeld.

Maatstaf

Maar daarnaast is dit ISO-certificaat ook een middel om de prestaties te verbeteren, klanttevredenheid te verhogen en voorbereid te zijn op ontwikkelingen. Een maatstaf die je als organisatie kunt gebruiken om een paar stappen extra te zetten in de service en kwaliteit die jij jouw klanten biedt.

Klanten helpen aan een veilige werkomgeving

Als Fort Markenbinnen zijn wij er om onze klanten te helpen aan een veilige werkomgeving. Of dat nu in een school is, in een museum, bij een groot petrochemie-bedrijf of voor een verwerkingsbedrijf. Met trainingen die natuurlijk voldoen aan de eisen maar die vooral ook realistisch trainen mogelijk maken. Omdat het geleerde daarmee beter beklijft. En natuurlijk met maatwerktrainingen die ingaan op de omstandigheden in het bedrijf zelf.

Hoge standaard en maatwerk = Hoog niveau van trainingen!

Daarom werken we altijd vanuit een lesplan per training zodat de basis geborgd is. En zorgen we voor steeds wisselende realistische oefeningen zodat de training altijd een uitdaging blijft met waardevolle elementen. Betreft het een maatwerktraining? Dan wordt de training aangevuld met scenario’s die realistisch zijn voor jullie werkomstandigheden. Dat gaat in gezamenlijk overleg en vaak ook op basis van de RI&E. Deze combinatie van een vaste standaard conform de eisen en richtlijnen plus maatwerk afgestemd op lokale situaties, zorgt voor een hoog niveau van trainingen. Omdat de cursisten hiermee niet alleen maar wat theorie opdoen, maar echt leren om juist te handelen als het nodig mocht zijn.

Toegevoegde waarde van Fort Markenbinnen

Een constant hoog niveau in veiligheidstrainingen waarbij het resultaat centraal staat, dat is de toegevoegde waarde van RBOC Fort Markenbinnen. En dit hernieuwde certificaat ISO 9001:2015 is een mooi moment om dat weer eens te benadrukken!