Het NIBHV Keurmerk (opnieuw) voor RBOC Fort Markenbinnen

Gegarandeerd goede BHV-trainingen dus!

RBOC Fort Markenbinnen is al jarenlang een erkende opleider voor trainingen in veiligheid. Maar onlangs hebben we ons vernieuwde certificaat van het NIBHV Keurmerk weer in ontvangst mogen nemen. En dit was niet zomaar een verlenging… de criteria zijn flink aangescherpt. Terecht, want veiligheid op de werkvloer is essentieel in elk bedrijf. En die veiligheid begint bij een goede opleider. Bij ons fort dus!

Kwaliteitswaarborg voor veiligheidscursussen

Het NIBHV, toonaangevend op het gebied van veiligheidscursussen, heeft het NIBHV Keurmerk in het leven geroepen als een kwaliteitswaarborg. Kies jij voor een opleidingsinstituut met dit keurmerk, dan weet je zeker dat jouw werknemers naar een BHV-training gaan die ze traint volgens de hoogste kwaliteitseisen, met bevoegde en kundige instructeurs en waar ze getoetst worden volgens het NIBHV-reglement. Met als gevolg dat jij en alle mensen in jouw bedrijf ook echt kunnen rekenen op de goed getrainde BHV-organisatie!

Voor alle BHV-trainingen

Het BHV Keurmerk is overigens niet alleen voor de standaard BHV-training van toepassing maar geldt voor alle trainingen die onder het BHV-trainingsaanbod vallen. Van de BHV Basis en Herhaling tot de BHV in de Petrochemie, Adembescherming, BHV voor Ploegleiders, Beheerder Brandmeldinstallatie en veel meer. Ook de BHV-trainingen op locatie en de maatwerktrainingen waarbij de specifieke risico’s van jouw bedrijf verwerkt zijn in de training, vallen onder dit keurmerk. Kortom, elke BHV-training van Fort Markenbinnen is gegarandeerd goed.

Keurmerkopleider

Om een Keurmerkopleider te worden, moet je aan veel eisen voldoen. Het gehele proces bestaat uit uitgebreide audits van alle documentatie en praktijkbezoeken uitgevoerd door onafhankelijke auditors. Zij beoordelen de opleider op vijf punten: Kwaliteitszorg, Voorzieningen, Didactische kwaliteit, Leeromgeving en Toetsing.

“Fantastisch mooi oefencentrum”

In praktijk betekent dit dat veel papierwerk wordt doorgespit; alles moet juist zijn, compleet en goed gedocumenteerd. Van de manier waarop gecommuniceerd wordt met cursisten vanaf het moment van aanmelding tot en met de lesplannen die zijn opgesteld voor elk mogelijk scenario en elke denkbare branche. Ook wordt gekeken naar de leslokalen, het aanwezige materiaal zoals reanimatiepoppen en natuurlijk het niveau van de instructeurs. In dit alles zijn veel factoren van belang, veiligheid bijvoorbeeld. Op onze locatie leren cursisten immers met echt vuur hoe ze een brand moeten blussen. Ons fort werd dan ook door het NIBHV “een fantastisch mooi oefencentrum” genoemd maar de veiligheid van de cursisten moet wel te allen tijde geborgd zijn wil je voldoen aan hun criteria. Dit keurmerk bewijst dat we die veiligheid, en veel meer, hier op het fort uitstekend geregeld hebben.

Jaarlijkse praktijkbezoeken door auditors

Met de praktijkbezoeken controleert de auditor of de trainingen in praktijk ook net zo gegeven worden als in alle documentatie staat vermeld. Of de didactische kwaliteiten van de instructeurs voldoende zijn, wat er beschikbaar is aan lesmateriaal, hoe de hygiëne geregeld is et cetera. Zo’n praktijkbezoek wordt ook nog elk jaar herhaald. Het keurmerk is in totaal 3 jaar geldig, mits de jaarlijkse praktijkbezoeken voldoen aan de hoge eisen.

Een veilige werkomgeving start bij een goede BHV-training van een gecertificeerde opleider

Als werkgever ben je verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving van jouw werknemers. Dat begint dus met een BHV-training waarin jouw werknemers zowel veilig zijn als goed getraind worden. Kies je voor Keurmerkopleider RBOC Fort Markenbinnen, dan ben je (opnieuw) verzekerd van de hoogste kwaliteit in BHV-trainingen!