Je laten reanimeren of niet?
Bespreek het en regel het!

Als trainingscentrum gaan wij vooral in op de vraag hoe je moet reanimeren. En leren we dat aan zoveel mogelijk medewerkers van bedrijven, aan hulpverleners en ondernemers zodat er in geval van nood, altijd iemand is die kan reanimeren. Maar wat nu als iemand niet gereanimeerd wilt worden? Die vraag kwam onlangs weer in het nieuws. En terecht.

Confronterend

De vraag over wel of niet reanimeren wordt nu doorgaans in ziekenhuizen gesteld. Als iemand een risicovolle operatie moet ondergaan of binnengebracht wordt op de spoedeisende hulp. Iets wat vaak nogal cru overkomt bij de patiënt die ineens geconfronteerd wordt met een mogelijkheid die we het liefst verdringen.

Een vraag voor jong en oud

Het is dus heel goed om al tijdig na te denken over jouw wens omtrent reanimatie, dit te bespreken en jouw besluit ook vooral te delen met jouw omgeving. En daarmee hoef je heus niet te wachten totdat je 65 bent of nog ouder. Iedereen kan op enig moment plots op de spoedeisende hulp terecht komen. En wat beslis je dan?

Niet reanimeren?

Heb je erover nagedacht, weet je dat je niet gereanimeerd wilt worden én is jouw omgeving op de hoogte, dan ben je er nog niet. Want het is mogelijk dat je ergens getroffen wordt door hartfalen terwijl er niemand bij is die van jouw wens op de hoogte is. Is er dan wel iemand die kan reanimeren en zo goed getraind is dat die ook direct reageert? Dan word je gereanimeerd. Tenzij diegene er dan achter komt dat je dat niet wilt. En dat kan met een niet-reanimerenpenning.

Niet-reanimerenpenning

Zo’n penning is een kleine badge die aan een ketting gehangen kan worden met daarop een pasfoto, handtekening, naam en geboortedatum. Deze penning is een draagbare wilsverklaring en rechtsgeldig zolang die is aangevraagd door wilsbekwame personen. Door deze penning te dragen maak je kenbaar dat je niet gereanimeerd wilt worden. En omdat bij het reanimeren de borst vrij wordt gemaakt, zal de hulpverlener de niet-reanimerenpenning zien en kan de wens van het slachtoffer gerespecteerd worden.

Ook voor ouderen in verzorgingstehuizen

Die niet-reanimerenpenning is ook geschikt voor ouderen die in een verzorgingstehuis wonen en niet gereanimeerd wensen te worden. Het verplegend personeel is erop getraind om zo snel mogelijk in actie te komen als een oudere een hartstilstand krijgt. En niet iedereen zal op de hoogte zijn van de wens of er kan onduidelijkheid over bestaan. Deze penning neemt dan alle twijfel weg.

Wil jij leren reanimeren?

Bespreek dus dit onderwerp met jouw omgeving. Wat willen zij, en wat wil jij? Heb je een besluit genomen? Zorg dan dit anderen dit weten, desnoods met zo’n penning als niet-reanimeren jouw wens is. En weet jij dat de mensen in jouw omgeving wel gereanimeerd willen worden en kun jij dat nog niet? Dan ben je bij ons altijd welkom om je daarin te trainen. Zodat je ook de wens om te leven kunt respecteren door snel een reanimatie te starten als dat nodig is.