Jaarlijkse incompany veiligheidstraining bij JS Cocoa brengt risico’s onder de aandacht

In een bedrijf waar de productie constant doorgaat, is het lastig om iedereen gelijktijdig bij te scholen. Toch gebeurt dat wel bij JS Cocoa. De dag voordat de hele productie een week stilligt vanwege het jaarlijkse groot onderhoud, doet iedereen mee aan de Crea-Doedag. Het moment waarop ook veiligheid aan bod komt met elk jaar een nieuw, op maat gemaakt thema, geheel verzorgd door het RBOC Fort Markenbinnen.

Wij willen ook onze medewerkers trainen in veiligheid!

Bekend met risico’s

JS Cocoa in Zaandam is producent van diverse cacaoproducten. Vanzelfsprekend is in dit bedrijf een goed getraind BHV-team aanwezig dat jaarlijks wordt bijgeschoold door de instructeurs van het RBOC Fort Markenbinnen. Maar daarnaast wordt ook veel aandacht aan veiligheid besteed zodat iedereen in het bedrijf bekend is met de risico’s.

Onder de aandacht

“Gevaarlijke stoffen die op het bedrijf aanwezig zijn, vormen een bekend risico waarvan iedereen op de hoogte is. Om de aanwezige veiligheidsrisico’s en de kennis hoe daarmee omgegaan moet worden, onder de aandacht te houden, vindt deze jaarlijks terugkerende dag plaats.” Ron Schuitemaker, FSR Compliance manager, is onder meer verantwoordelijk voor het VMS, het veiligheidsmanagementsysteem. En organiseert daarom ook deze dag waar wij als RBOC met een bijzondere training in veiligheid invulling aan geven.

Vaste trainer

“Elke keer kiezen we vooraf een item uit de regelgeving en wordt daaromheen een training gemaakt. Die is specifiek gericht op wat we hier kunnen meemaken.” Bij deze voorbereiding zijn altijd dezelfde contactpersonen van het RBOC betrokken en ook de instructeur is inmiddels een goede bekende. “Dat is wel zo fijn want zij kennen het bedrijf, weten wat er speelt en wat waar is. En ze houden er zelf ook rekening mee; de trainer heeft zelfs een keer zijn vakantie een dag opgeschoven zodat hij hier nog kon komen!”

Veel effect

Iedereen uit het bedrijf is deze dag aanwezig en wordt verdeeld over drie groepen waarbij elk een dwarsdoorsnede van het bedrijf is. De veiligheidstraining van het RBOC wordt dan per groep gegeven. “Deze aanpak heeft heel veel effect want iedereen heeft andere vragen. Zo leren we van elkaar en horen we ook van elkaars werkzaamheden. Dat leidt tot meer saamhorigheid en begrip onderling.”

Tabletop-ontruiming, AED gebruiken en demonstratie zwavelzuur-natronloog

Zo wordt nu al zes jaar op rij steeds weer een ander veiligheidsthema behandeld. Er is een tabletop-ontruiming geweest en een quiz gebaseerd op het noodplan waarbij gecheckt werd hoe goed het met ieders kennis gesteld was over de veiligheidsmaatregelen en –middelen in het bedrijf. Maar ook een BHV-training met LOTUS-slachtoffers, de AED leren gebruiken en een demonstratie met zwavelzuur-natronloog. “Die stoffen zijn hier in het bedrijf en nu werd met vlees getoond wat een druppel van die stof doet op de huid. Dat sprak wel tot de verbeelding!”

Bedrijfsblindheid

Behalve dat deze jaarlijkse en gezellige dag de laagdrempelige sfeer in het bedrijf weer versterkt, is het ook steeds heel nuttig. “Elke keer weer zien we dat de weken erna iedereen extra alert is. En zo komen dingen die we door een soort ‘bedrijfsblindheid’ eerst niet meer zagen, ineens weer onder de aandacht. We worden gewezen op zaken die anders moeten of kunnen en pakken dat op als dat nodig is.”

Ook maatwerk in veiligheidstrainingen?

Een incompany-training in veiligheid is vaak maatwerk. Of het nu een dag lang het trainen van de BHV’ers is op bedrijfsspecifieke risico’s of een invulling van een veiligheidsthema tijdens zo’n jaarlijkse bedrijfsdag. Samen kijken we naar wat past en wat mogelijk is en zorgen we voor een realistische en effectieve training. Wil je dat ook? Neem dan contact met ons op. We bespreken graag de mogelijkheden met je!