Er is geen wettelijke norm bepaalt die stelt hoe vaak je in opleiding of op herhaling moet. Afhankelijk van de certificering kan daarin vermeld worden dat die minimaal jaarlijks herhaald moet wordenom zijn geldigheid niet te verliezen. We adviseren je hierin graag.”