Een veiliger bedrijf met slimme communicatie

Tijd en snelheid zijn cruciaal bij een bedrijfsongeval of een calamiteit in de organisatie. Om die snelheid bij spoedsituaties te verhogen, kunnen we steeds meer gebruik maken van slimme communicatiemiddelen. De Werelddag van de Telecommunicatie is een mooi moment om eens stil te staan bij technieken die onze veiligheid verhogen en handige tools zijn voor een veiliger bedrijf. Wil je weten wat je kunt doen om van jouw bedrijf een veiliger werkplek te maken? Vraag ons dan om advies op maat!

Vertel mij hoe wij ons bedrijf veiliger kunnen maken!

Snel schakelen

Communicatie is bij BHV essentieel. Snel kunnen inschatten wat er aan de hand is, bepalen wie geïnformeerd moet worden, of mensen geëvacueerd moeten worden… Om snel te kunnen schakelen moet je met anderen snel kunnen overleggen. Technieken die correcte en snelle communicatie dan mogelijk maken, zijn heel nuttig.

Etherdiscipline in de BHV

Omdat communicatie zo belangrijk is, is het ook een vast onderdeel van de BHV-training. En niet voor niets. Iedereen weet sinds ‘Wie is de Mol’ wat ‘etherdiscipline’ is en hoe vreselijk mis dat kan gaan. Als dat in een spel misgaat, is dat hooguit vervelend. Gaat het portofoongebruik mis tijdens een brand, dan kan het fatale gevolgen hebben. Trainen in het gebruik van de portofoon is dan ook iets wat je steeds weer moet doen, zoals met ontruimingsoefeningen op het werk.

App voor de BHV-organisatie

Een app waarmee de gehele BHV-organisatie gezamenlijk communiceert en hulpdiensten kan inschakelen en informeren, zorgt ook voor sneller handelen en verkleint het risico op het doorgeven van verkeerde informatie. Er zijn talloze apps beschikbaar die hierin voorzien waarbij elk weer z’n eigen features en unieke voordelen heeft.

BHV Pieper

Een voorbeeld van zo’n app is de BHV Pieper. Hiermee communiceren de BHV’ers onderling maar kunnen ook medewerkers geïnformeerd worden. Bijvoorbeeld als er snel ontruimd moet worden. En moet er snel een BHV’er in het pand opgeroepen worden? Dan kan dat ook via deze app.

Piepersystemen

Andere voorbeelden van communicatie voor een BHV-organisatie zijn piepersystemen die bijvoorbeeld gekoppeld worden aan een brandmeldcentrale. Dit is handig voor de BHV’ers zelf maar het mist de geavanceerde mogelijkheden die de vele apps bieden zoals het ook informeren van de aanwezigen in het pand en het kunnen bepalen van welke BHV’er wel of niet aanwezig is.

Gezond verstand op de werkvloer

Apps zijn dus ideaal om de werkvloer nog veiliger te maken. Maar het is goed om je te realiseren dat zo’n app niet het enige waarschuwingssysteem is. Het is een waardevolle aanvulling op alarmsystemen en piepers maar ook op ons gezond verstand. In een gebouw waar je rook ziet gewoon blijven zitten omdat er nog geen appje is geweest, is natuurlijk nooit slim…

Advies op maat voor een veilig bedrijf

Als opleidingscentrum zorgen wij ervoor dat de risico’s in een bedrijf beperkt worden door medewerkers te trainen in veiligheid zoals met BHV- en EHBO-cursussen. Maar ook door bedrijven te adviseren hoe zij gevaarlijke situaties kunnen oplossen of maatregelen kunnen nemen zodat iedereen met die risicovolle situaties kan omgaan. Een advies kan zijn om een app-systeem te gaan gebruiken als dat past bij jullie organisatie. Wij helpen jullie dat inzicht te krijgen in wat gedaan moet worden om een veiliger bedrijf te creëren door bijvoorbeeld een RI&E check uit te voeren en veiligheidstrainingen op maat te ontwikkelen. Wil je daar meer over weten? Neem dan contact met ons op.

Vertel mij hoe wij ons bedrijf veiliger kunnen maken!