De zin en onzin over BHV

Wat BHV is weet vrijwel elke werkgever. Maar wat een BHV’er precies moet kunnen, wanneer het verplicht is, en hoe de bedrijfshulpverlening ingericht wordt, dat is niet altijd even duidelijk. Daarom zetten wij de meest belangrijke informatie over de BHV even op een rijtje. Zodat iedereen vanaf nu precies weet wanneer iets ‘zin’ of ‘onzin’ is.

Meer weten over bedrijfshulpverlening?

Wilt u meer weten over de bedrijfshulpverlening en hoe u de juiste maatregelen kunt treffen voor de risico’s die uw medewerkers en de mensen in uw bedrijf of organisatie lopen? Vraag het ons gerust. We vertellen u er graag meer over.

Ja, ik wil meer weten over bedrijfshulpverlening!

NAAR CONTACT

De zin en onzin over BHV

BHV is verplicht voor elk bedrijf

Klopt, dat is waar tenzij u een eenmanszaak heeft waar echt nooit iemand langs komt. Geen bezoeker, geen klant en geen vakantiekracht. Maar zodra u een of meerdere medewerkers heeft of zo nu en dan iemand op bezoek krijgt, is de BHV verplicht.

Het aantal BHV’ers per bedrijf is wettelijk vastgesteld

Onzin. Hoeveel BHV’ers nodig zijn per bedrijf is niet exact vastgesteld. Het moet ‘adequaat geregeld’ zijn. Dat betekent dus dat als er ploegendiensten zijn die ook ’s avonds of ’s nachts werken, er dan ook voldoende BHV’ers aanwezig moeten zijn. Om het juiste aantal te bepalen kunt u een RI&E, risico-inventarisatie & evaluatie laten uitvoeren. Vanzelfsprekend houden we hierbij rekening met de geldende arbowetgeving .

Tijdens een schooluitje of dagje op de hei moet de evenementenorganisatie de BHV regelen

Onzin. De werkgever is altijd verantwoordelijk voor de werknemers, ook tijdens een uitje, sportdag of een dagje weg. Gaat de school een dag op pad met de leerlingen, bijvoorbeeld tijdens een schoolreisje, dan is de school ook aansprakelijk voor het welzijn van de leerlingen. De school heeft immers een wettelijke zorgplicht, ook bij buitenschoolse activiteiten. De aanwezigheid van een BHV’er (of meerdere BHV’ers) tijdens elk uitje, van een school of bedrijf, moet dus altijd vooraf goed geborgd zijn door het bedrijf of de school zelf.

BHV is maar tijdelijk geldig

Klopt. Een BHV-training moet regelmatig herhaald worden zodat de noodzakelijke vaardigheden en kennis steeds weer opgefrist worden. De Arbowet geeft aan dat de bedrijfshulpverleners over een zodanige kennis en uitrusting moeten beschikken, dat ze hun taken kunnen vervullen. U bent dus verplicht ervoor te zorgen dat ze via training hun kennis up-to-date houden.

Elke BHV-training is hetzelfde

Onzin. Sterker nog, als u denkt dat een BHV-training te algemeen is en niet aansluit op de behoeften van uw medewerkers, dan moet u echt in gesprek gaan met de aanbieder. Elke branche heeft immers andere risico’s waardoor voor elk bedrijf andere maatregelen genomen moeten worden. De BHV-training moet daarop aansluiten. Zo moet de training voor de medewerkers van een kinderdagverblijf heel anders zijn dan die voor mensen uit de petrochemie. Vandaar dat onze brancheteams altijd maatwerk leveren gebaseerd op de risico-inventarisatie en evaluatie die wordt afgenomen op de werkplek van de klant.

BHV is hetzelfde als EHBO

Onzin. EHBO is een training van 3 dagen waarbij intensief aandacht wordt besteed aan allerlei zaken rondom de eerstehulpverlening zoals verbandleer en het menselijk lichaam. Na deze training is de EHBO’er in staat om hulp te bieden bij kleine ongevallen zoals een insectenbeet of een kneuzing maar ook om de lichamelijke schade van een slachtoffer zoveel mogelijk te beperken totdat de hulpdiensten er zijn. BHV gaat om bedrijfshulpverlening. Dat kan ook uit hulpverlening bij ongelukken bestaan, zeg maar EHBO, maar het gaat verder. Een BHV’er moet ook optreden bij brand of een ontruiming coördineren en bij noodsituaties samenwerken met de hulpverleners.

Een ontruimingsplan is verplicht in elk bedrijf

Klopt, voor de bedrijven met minimaal één medewerker of waar zo nu en dan mensen op bezoek komen. In praktijk komt het er dus op neer dat de meeste bedrijven wel een ontruimingsplan zullen moeten hebben én dit ook regelmatig moeten oefenen.

Vertel mij meer!

Ja, ik wil meer weten over bedrijfshulpverlening!

NAAR CONTACT