Dag van de BHV’er, ook bij RBOC Fort Markenbinnen

Meer weten over een BHV-opleiding of een BHV-cursus op maat?

Wilt u meer weten over de rol van de BHV’er in een organisatie of bespreken hoe we de BHV-opleiding voor uw organisatie op maat kunnen maken? Neem dan contact met ons op. Ook als u zich wilt aanmelden voor een BHV-cursus op een andere dag.

“Veiligheid kent slechts één tijd…. op tijd”

Veilig kunnen werken is niet iets waar iedereen elke dag bij stilstaat. Het lijkt een vanzelfsprekendheid, totdat het misgaat. Een ongeluk in een fabriekshal, een hartstilstand bij een medewerker tijdens een vergadering of een brand in de bedrijfskeuken die snel uitbreidt. Van kleine incidenten tot grote calamiteiten, de bedrijfshulpverleners zijn er om op tijd ter plaatse te zijn en razendsnel juist te handelen.

Veilig werken dankzij de BHV’ers

Het is dankzij die BHV’ers dat de medewerkers in een bedrijf veilig kunnen werken. Zij zijn getraind om bij plotselinge situaties snel en adequaat te handelen. Van een brand tot een snijwond en van een hartstilstand tot een ontruiming, alles wat met reanimatie, brandbestrijding, ontruiming en dergelijke bedrijfshulpverlening te maken heeft, komt langs in de BHV-cursus.

Oefenen, trainen en nog meer oefenen

Tijdens zo’n BHV-cursus wordt er vooral getraind, heel veel getraind. Het aanleren van de juiste vaardigheden is immers een kwestie van doen, fouten maken en weer oefenen. Net zolang totdat de bedrijfshulpverlener het bijna blindelings kan doen en vrijwel zonder nadenken in actie zal komen.

Speciale BHV-cursussen

Om die vaardigheden te krijgen en te behouden wordt er door de bedrijfshulpverlener jaarlijks intensief getraind. Eerst de BHV opleiding en vervolgens de jaarlijkse BHV Herhalingscursus. En wie wil kan zich nog bekwamen in specifieke hulpverlening zoals het gebruik van kleine blusmiddelen, EHBO voor ouderen of juist voor baby’s, een opleiding in crisismanagement en veel meer.

Ook een BHV-training voor de risico’s in uw bedrijf

Elke branche en elke sector heeft weer te maken met unieke risico’s. Zo kent een bedrijf in de petrochemie heel andere risico’s dan een zorginstelling. Voor al dat soort verschillende bedrijven zijn ook nog specifieke trainingen zoals de BHV-opleiding Petrochemie. En zijn ze er nog niet, dan kan de BHV-opleiding aangepast worden op basis van de risicoinventarisatie en –evaluatie van het bedrijf in kwestie.

Voor een ander

Kortom, de veiligheid van een werkplek is niet zomaar gegarandeerd. Er wordt veel tijd en aandacht in gestoken door mensen die het logisch vinden om er te zijn als een ander ze nodig heeft. Dat zijn er gelukkig heel veel, ook al weten anderen vaak niet eens wie degenen zijn waarop ze kunnen rekenen als het erop aankomt.

Maandag 5 november: Dag van de BHV’er

Om die reden is er de Dag van de BHV’er, dit jaar op maandag 5 november. Een dag om al die BHV’ers in het zonnetje te zetten. Maar ook om aandacht te vragen voor het grote belang van een goed getraind team bedrijfshulpverleners in elke organisatie. Want ook al zijn er heel veel, er zijn er altijd nog meer nodig.

Ook BHV’er worden? Meld je dan nu aan!

Bij Fort Markenbinnen verzorgen we wekelijks BHV-opleidingen en zo ook op de Dag van de BHV’er zelf. Zowel een BHV Basis- als Herhalingscursus wordt die dag door onze ervaren instructeurs verzorgd. Wie deze dag een mooi moment vindt om ook werk te maken van de bedrijfshulpverlening, kan zich hier nog voor aanmelden. Of het zonnetje die dag zal schijnen kunnen we niet beloven, maar wel dat we er een extra smakelijk en feestelijk moment van zullen maken!