RI&E maken in het bedrijf…✓!
Of toch niet? Check het met deze 6 vragen

Met een actuele RI&E, Risico-Inventarisatie- en Evaluatie, weet je wat je moet doen om de risico’s in het bedrijf te voorkomen of te verminderen. Zodat werknemers, klanten en bezoekers geen onnodig risico lopen door het werk of de bedrijfsomgeving. Niet nu en niet in de toekomst. Logisch dus dat er in jullie bedrijf een goede RI&E is. Toch? Check de RI&E in jullie bedrijf zelf met deze 6 vragen of vraag ons om advies als je nog een RI&E moet maken.

Vertel mij meer over een goede RI&E in ons bedrijf

De risico’s van het werk in cijfers

Jaarlijks overlijden ruim 4.000 mensen aan de gevolgen van beroepsziekten, zo’n 10.000 werknemers kunnen door arbeidsongeschiktheid niet meer of niet meer volledig werken en elk jaar zijn er meer dan 200.000 bedrijfsongevallen waarvan 60 fataal aflopen… Schokkende cijfers van de arbeidsvloer in Nederland. Een RI&E is dus echt geen overbodige luxe!

RI&E maken:

Wil je weten of jullie een RI&E moeten maken en of de versie die er nu is, wel voldoet? Check dat dan met de volgende 6 vragen:

Personeel of vrijwilligers?

Zodra er personeel in dienst is, is een RI&E verplicht. Ook als dat uitzendkrachten, vrijwilligers, inhuur of stagiaires zijn. Zijn er uitsluitend vrijwilligers in dienst? Dan is een RI&E alleen verplicht als er met gevaarlijke stoffen of biologische agentia gewerkt wordt.

Zijn alle risico’s in kaart gebracht?

In een goede RI&E moet aandacht besteed worden aan alle risico’s die er in en om het bedrijf zijn. Dit kunnen fysieke, ergonomische en psychosociale risico’s zijn maar ook veiligheids- en omgevingsrisico’s. Van de mogelijkheid om ergens te kunnen vallen of uit te glijden tot het werken op onregelmatige tijden, zwaar tilwerk, veel beeldschermwerk… Noem maar op. Een flinke lijst dus maar wel de basis van een goed veiligheidsdocument.

Zijn de risico’s geëvalueerd?

Wie lang hetzelfde werk doet met een muis en een beeldscherm, kan klachten krijgen. Maar dat risico is toch minder groot dan bij werkzaamheden met gevaarlijke stoffen of bij werk op grote hoogtes. De verschillende risico’s moeten daarom gesorteerd worden; van het meest belangrijk tot het minst. Ofwel het grootste risico of het risico met de meeste kans dat het plaatsvindt, moet als eerste genoemd worden.

Is er een plan van aanpak per risico?

Zijn de risico’s bekend, dan moet er ook iets bedacht worden om de risico’s te beheersen. Per genoemd punt moet dus een aanpak uitgewerkt worden. Welke maatregel wordt genomen, wanneer, door wie, waar en wanneer is het voldoende geregeld? Ook de planning is hierbij van belang. Een groot risico moet immers niet ‘ooit opgelost’ zijn, het moet duidelijk zijn wanneer het wordt aangepakt en wanneer het geregeld is.

Is de RI&E getoetst?

Meestal moet een RI&E ook getoetst worden. Dat gebeurt dan door een gecertificeerde arbodeskundige, bijvoorbeeld door die van Fort Markenbinnen. Deze toetsing is niet nodig voor organisaties met minder dan 25 werknemers die een aangemeld branche RI&E-instrument gebruiken of een RI&E-instrument dat is erkend in de cao. Werken de werknemers in jouw organisatie minder dan 40 uur per week? Ook dan hoef je de RI&E niet apart te laten toetsen.

Is de RI&E nog actueel?

Een RI&E is eigenlijk nooit klaar. Verandert een procedure in het bedrijf? Wordt een opslag verbouwd tot een kantoorruimte? Is er een nieuwe machine in gebruik genomen? Elke verandering in het bedrijf kan een verandering van de RI&E tot gevolg hebben. Want de bekende vluchtroutes zijn misschien geblokkeerd door de verbouwing. De nieuwe machine heeft misschien gevaarlijke snijplaten die voorheen niet gebruikt werden. En een ander bedrijfsproces kan tot gevolg hebben dat er ineens meer of minder mensen in een gebouw zijn. Al die veranderingen kunnen ertoe leiden dat de bedachte oplossingen om de risico’s te verminderen, niet meer werken. En dus zijn er dan nieuwe maatregelen nodig. Dat moet vastgelegd worden in de ge-update versie van de RI&E. Is de RI&E in jullie bedrijf nog versie 0.1? Grote kans dat die aangepast kan worden!

Fort Markenbinnen: RI&E laten maken

Het in kaart brengen van de risico’s op de werkplek is een intensieve klus. Iets waar we bij Fort Markenbinnen dagelijks mee bezig zijn; van het in kaart brengen van risico’s op de werkplek tot en met het reduceren daarvan door bijvoorbeeld ontruimingsplattegronden uit te werken, noodplannen te schrijven en trainingen in veiligheid te geven.

Hulp bij de RI&E? Vraag het Fort Markenbinnen!

Wil je weten of de situatie in jullie bedrijf ook veilig is? Of dat de RI&E weer eens geactualiseerd moet worden? Vraag ons dan om hulp, zo kan je bij ons jouw RI&E laten maken. Wil je een check is van de huidige versie of het ontwikkelen van een RI&E voor een nieuwe vestiging? Wij adviseren jullie daar graag over en regelen het ook als je dat wenst!