Consultancy in veiligheid

Gecertificeerde experts

Voor advies op het gebied van bedrijfshulpverlening, arbeidsveiligheid en brandveiligheid kunt u een beroep doen op onze consultants. Gecertificeerde experts die dagelijks bezig zijn met alle facetten van veiligheid in en rond bedrijven. Met deze kennis worden de veiligheidsrisico’s binnen uw bedrijf in kaart gebracht en met een concreet plan van aanpak helpen ze u die risico’s beheersbaar te maken.

Wilt u ook advies over de veiligheid in uw bedrijf?

Wenst u advies op maat? Vraag dan om een vrijblijvende afspraak met een van onze veiligheidsconsultants. Samen helpen we u graag de veiligheidsrisico’s in uw organisatie tot een minimum te beperken.

Neem contact op

Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)

Standaard in onze aanpak is altijd de wettelijk verplichte risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Hierin zijn de risico’s binnen de organisatie, in het gebouw en de omgeving in kaart gebracht. Op basis daarvan werken we een plan uit met maatregelen die genomen moeten worden. Heeft u geen (actueel) RI&E, dan helpen we u deze op te stellen.

Plan van aanpak

Het plan van aanpak is net zo divers als nodig is en kan bestaan uit onder andere:

  • Bedrijfsnoodplan
  • BHV-ontruimingsplan
  • Ontruimingsplattegronden
  • Aanvalsplattegronden
  • BHV-scan
  • Ontruimingsoefeningen

Daarnaast zijn ook heel specifieke situaties mogelijk die exclusief in uw branche of in uw bedrijf kunnen voorkomen. Ook daarvoor ontwikkelen onze opleidingsexperts trainingen zodat u zeker weet dat uw medewerkers goed getraind zijn en ze alle mogelijke veiligheidscalamiteiten het hoofd kunnen bieden.

Preventieve maatregelen en trainingen voor calamiteiten

De risico-inventarisatie geeft inzicht in risicoscenario’s waarop preventieve maatregelen genomen moeten worden. Dit zijn de beheersbare situaties waarop vooraf getraind kan worden, bijvoorbeeld via vaktechnische opleidingen of ARBO opleidingen. Wat resteert zijn de calamiteiten die ondanks alle goede voorbereiding, toch nog kunnen gebeuren. Hiervoor worden uw mensen getraind om in die situaties snel en adequaat te kunnen reageren. Bijvoorbeeld met trainingen van de bedrijfsbrandweer en de BHV’ers.