Waar rook is, komt vuur…

De CFBT-training voor de brandweer leert ze rook te lezen

Iedereen weet dat waar rook is, ook vuur is. Letterlijk. Maar dat rook ook kan ontbranden was lange tijd onbekend. Met vele doden bij de brandweer tot gevolg. Inmiddels wordt de brandweer daarin getraind, met de CFBT-training. Zodat ze nu aan de rook kunnen zien wat voor brand het is en hoe ze die het beste kunnen bestrijden.

Compartment Fire Behaviour Training

De CFBT-training, Compartment Fire Behaviour Training, is een speciaal voor de brandweer ontwikkelde training uit de Verenigde Staten. Deze training, ook bekend als de Attack Cell AT-01 t/m AT-06, is een verplicht onderdeel van de opleiding voor de vrijwillige brandweer en bestaat uit zes verschillende trainingen. De eerste vijf worden door alle manschappen gevolgd, de zesde meestal alleen door de bevelvoerenden.

In een zeecontainer bij Fort Markenbinnen

Al die brandtrainingen worden bij Fort Markenbinnen in een zeecontainer gegeven. Die container is 12 meter lang en speciaal geprepareerd zodat de brand elke keer weer tot op het kleinste detail nauwkeurig kan worden gereproduceerd. Op die manier krijgt iedereen exact dezelfde brandtraining en leren ze hoe een brand ontstaat, hoe die zich ontwikkelt en hoe ze daarmee om moeten gaan.

Voordat rook gaat branden

Hans, trainer bij het RBOC: “De brandweer wist vroeger niet dat rook ook gaat branden. Ook herkenden ze de verschijnselen die daaraan voorafgaan niet. Door deze training leren ze aan die rook af te lezen wat er aan de hand is. Of het dus wel veilig is om een pand te betreden en hoe je de brand moet bestrijden.”

“Flashover”; levensechte demonstratie bij de brandweertraining

“In de container demonstreren we ook wat er gebeurt als iets brandt in een afgesloten ruimte. We steken de vuurhaard van hout, karton en papier aan, doen de deuren dicht waardoor de brand ‘stikt’ en er nog meer rook komt. Even later openen we de deuren weer en de zuurstof die de ruimte dan binnenkomt, trekt naar het vuur toe. Kort daarna is er ontbranding van de rook wat lijkt op een ‘flashover’.” Rook kan ontvlammen als de juiste mengverhouding tussen zuurstof, temperatuur en brandstof ontstaat. “Met de trainingen leren we ze ook te letten op bijvoorbeeld de kleur van de rook en de druk die uit de container komt. Zo is een brandweerman in staat om te vertellen wat brandt en hoe gevaarlijk die brand is. Of het dus veilig is om naar binnen te gaan.”

De zes fases van de CFBT-training

Elk onderdeel van deze CFBT-training duurt een dagdeel en vindt om de paar weken plaats. Bij de eerste training gaan de manschappen de container in, wordt de brandhaard aangestoken en kunnen ze zo zelf zien hoe de brand zich ontwikkelt. Vervolgens leren ze met een straalpijp de rookgassen te koelen, vlammen terug te brengen en leren ze vorderen (het voortbewegen in duisternis en rook). Ook oefenen ze met diverse blustechnieken en leren ze de deurprocedures. Bij de zesde training zien de cursisten wat verschillende branden doen en leren ze een ongeventileerde brand te bestrijden.

3 minuten

Zeker nu branden zich veel sneller ontwikkelen dan 30 jaar geleden, is het van groot belang dat de brandweer weet waar ze op moeten letten als ze bij een brandend pand aankomen. “Vroeger was de tijd van ontsteking tot een brand 25 minuten. Tegenwoordig duurt het nog maar 3 minuten voordat een kamer helemaal in brand staat. De brandweer kan dus steeds moeilijker nog op tijd komen waardoor het des te belangrijker is dat ze weten hoe ze met een pand moeten omgaan waar rook uitkomt.”

Giftig

Behalve dat we op het RBOC Fort Markenbinnen de brandweerkorpsen en bedrijfsbrandweer leren hoe ze branden moeten bestrijden, leren we ze ook hoe belangrijk het is om schoon en veilig te werken. Inmiddels weten we namelijk dat de rook en de stoffen die na een brand van het pak afkomen, ook giftig zijn. Daarom werken we hier altijd met mondkapjes en handschoenen en gaat er zodra het masker afgaat, direct een stofkapje op.

RBOC Fort Markenbinnen; oefenterrein voor brandweerkorpsen en bedrijfsbrandweer

Door de unieke locatie is het fort al jarenlang een oefenterrein voor brandweerkorpsen. We trainen hier nog met branden van echt hout, op verschillende blusplaten en in grote containers. Met alle faciliteiten die hier zijn en met de trainers die ook actief zijn in de repressieve dienst van de brandweer, kunnen we hier steeds weer realistische scenario’s creëren waardoor de cursisten echt een brand en het resultaat van hun brandbestrijding ervaren. Een ideale opleidingslocatie voor de brandweer dus!

Leer ook brandbestrijden met realistische trainingen!

Wil jij ook jullie bedrijfsbrandweer of de brandweer uit jouw regio goed getraind hebben met realistische oefenscenario’s? Of wil je meer weten over de CFBT-trainingen die we hier verzorgen? Je kunt het ons altijd vragen! Bel of mail en we spreken je snel!

Vertel ons meer over realistische trainingen voor de brandweer!