Een BHV’er in de zorg, is dat nodig? Ja, heel erg nodig zelfs. BHV is meer dan een pleister plakken, iemand in stabiele zijligging leggen of kunnen reanimeren. Dat is namelijk het EHBO-deel van de bedrijfshulpverlening. En dat zijn dus ook de vaardigheden die de meeste zorgmedewerkers prima beheersen. Maar ontruimen, reageren bij ongelukken met gevaarlijke stoffen of een brand bestrijden? Dat leren wij ze. In speciale BHV-trainingen voor de zorg.

Vertel ons meer over de BHV-trainingen voor de zorg!

Wanneer zijn BHV’ers nodig?

Elke organisatie waar medewerkers werken of waar bezoeker komen, is verplicht om BHV’ers in dienst te hebben. Dat zijn medewerkers die getraind zijn via een BHV-cursus. Zij weten wat ze moeten doen als er brand in het gebouw is, als een ongeluk plaatsvond of als mensen onwel worden.

Risico’s per sector

De risico’s die je loopt op een werkplek, verschillen natuurlijk enorm per sector. In een metaalbewerkingsbedrijf zijn de gevaren anders dan op een advocatenkantoor. Voor de zorgsector geldt dat ook; ook daar zijn specifieke situaties waar je op bedacht moet zijn. Zodat als iets gebeurt, je weet wat je moet doen.

Niet-mobiel of niet-zelfredzaam: patiënten in de zorg

De zorg heeft bovendien te maken met een extra verantwoordelijkheid; de cliënten of patiënten die niet-mobiel zijn of niet-zelfredzaam. Of het dan om baby’s gaat of om ouderen, wie daar werkt moet weten hoe deze mensen in geval van nood het gebouw uit gebracht moeten worden. Terwijl de lift natuurlijk niet gebruikt kan worden…

fortmarkenbinnen niet mobiel of niet zelfredzaam patienten in de zorg

Levensbedreigende situaties

Kortom, in een zorginstelling gelden weer andere risico’s dan bij andere bedrijven. En terwijl de medewerkers heel goed weten wat ze moeten doen bij een ongeluk, is het ook heel belangrijk dat ze goed getraind zijn op situaties waar ze minder vaak mee te maken krijgen. Maar die wel levensbedreigend kunnen zijn.

BHV-trainingen

Wij trainen ze voor dat soort situaties. Met de BHV-trainingen die wij op locatie geven of op het fort in Markenbinnen. Die veiligheidstrainingen zijn nooit gelijk. Wij stemmen ze af op de situatie van de klant. Waar hebben zij mee te maken? Welke risico’s zijn daar? Met welke bijzondere omstandigheden moeten we rekening houden?

Trainen op de risico’s in jullie zorginstelling

De RI&E is een belangrijk onderdeel om te bepalen waarin een BHV’er getraind moet worden. Met de informatie uit dat document en wat verder besproken wordt of wat wij zelf ook zien op de locatie, ontwikkelen we realistische scenario’s. Zo wordt echt getraind op de situaties en risico’s in jullie zorginstelling. RI&E wordt gesteund door Steunpunt RIE voor bedrijven.

fortmarkenbinnen trainen op de risicos in jullie zorginstelling

Situaties nabootsen

Die scenario’s zijn nodig omdat niet alle situaties in het echt getraind kunnen worden. Een ontruimingsoefening in een zorginstelling waar de meeste patiënten in bed liggen en zelf niet kunnen lopen, is natuurlijk geen optie. Toch moeten alle BHV’ers wel heel goed weten wat ze moeten doen als er toch ooit eens echt ontruimd moet worden. Daarom werken we met scenario’s waarin we realistische situaties nabootsen.

Interactieve hulpmiddelen

Voor die scenario’s hebben we inmiddels op RBOC Fort Markenbinnen een scala aan interactieve hulpmiddelen. Zoals de F.I.I.T.; een cabine waarin een cursist een calamiteit meemaakt en daarop reageert. Hoe hij reageert, bepaalt de vervolgstappen van het scenario. Zo ervaart de hulpverlener in spé direct het gevolg van zijn of haar handelen. Een aanpak die steeds weer uiterst effectief blijkt te zijn.

Goed getraind team BHV’ers

Ons team Zorg & Onderwijs ontwikkelt voor zorginstellingen BHV-trainingen op maat. Zodat je niet alleen een getraind team BHV’ers in huis hebt, maar een goed getraind team waar jij en de patiënten of cliënten in jouw instelling, echt op kunnen vertrouwen.

Meer weten? Vraag het ons!

Wil je meer weten over onze maatwerk-BHV-trainingen voor de zorgsector? Vraag het ons gerust. We bespreken graag de mogelijkheden met je om ook bij jou meer veiligheid in de zorg mogelijk te maken.

Vertel mij meer over BHV-trainingen voor de zorg!