112-storing en bedrijfsongevallen; zo bereid je je daarop voor

De recente 112-storing op maandag 22 juni duurde ruim 3 uur. Een tijdsbestek waarin van alles misging. Duidelijk bij KPN maar ook bij bedrijven. Want die draaiden, natuurlijk, door. En dan gebeuren er ongelukken, net als altijd. Maar als er dan niet snel extra hulpverlening ingeschakeld kan worden, zijn de gevolgen groter. Reden te meer om extra goed voorbereid te zijn op dit soort noodscenario’s.

Check of ons bedrijf goed is voorbereid op calamiteiten!

200.000 bedrijfsongevallen per jaar

Gemiddeld genomen vinden er 200.000 bedrijfsongevallen per jaar plaats (zie ook onze whitepaper). Dat zijn er ruim 500 per dag. Tijdens de storing zouden er volgens deze cijfers dus zo’n 70 bedrijfsongevallen hebben moeten plaatsvinden. Hoeveel het er in werkelijkheid waren tijdens de 112-storing is niet bekend.

Brand en bedrijfsongeval

Wat we wel weten is dat er een bedrijfsongeval was tijdens de storing in Harderwijk*. Daarbij waren de hulpdiensten gelukkig op tijd aanwezig. Ook was er een brand in een bijenstal van een imkervereniging die gehuisvest is op een landgoed van een zorginstelling**. De brandweer werd daar persoonlijk gehaald door de bewakers, maar die kwam daardoor natuurlijk te laat om nog iets te kunnen doen.

Goed getraind BHV-team en bedrijfsbrandweer

Deze berichten over brand en een bedrijfsongeval tijdens de 112-storing benadrukken maar weer eens hoe belangrijk een goed getraind BHV-team in elk bedrijf is. En wat het nut kan zijn van de bedrijfsbrandweer. Storingen als deze mogen niet plaatsvinden, maar dat doen ze wel. Net als dat de elektriciteit kan uitvallen, ook al zou dat niet mogen en hebben we een van de meest betrouwbare elektriciteitsnetwerken ter wereld***.

Training voor meer veiligheid

Ofwel, ook al is alles goed geregeld en hebben we het hier in Nederland qua hulpverlening best goed voor elkaar, toch is het belangrijk om te zorgen dat de BHV-organisatie en de eventuele bedrijfsbrandweer echt goed getraind zijn. Niet omdat het een verplichting is vanuit de Arbowet, maar omdat je zo de veiligheid in jouw bedrijf verhoogt.

Levensreddend, met of zonder grote calamiteiten

Wil je jouw bedrijf dus goed voorbereiden op calamiteiten zoals die van afgelopen maandag? Dan zorg je dat de bedrijfshulpverleners en de bedrijfsbrandweer, als je die hebt, goed getraind zijn op een manier die past bij de risico’s in jullie bedrijf. En dat is nodig. Want zelfs als er geen grote calamiteit is zoals die 112-storing, dan nog heb je te maken met de aanrijtijd van de reguliere hulpverlening. En wordt er in die tijd al adequaat hulp verleend, dan kan dat levensreddend zijn.

RI&E voor trainingen die passen bij de risico’s van jullie bedrijf

Om effectief te trainen moet je dus weten welke risico’s er zijn in jullie bedrijf. Daarop kunnen dan trainingen uitgekozen of ontwikkeld worden en kan de BHV-organisatie ingericht worden. Die risico’s worden in kaart gebracht met een RI&E, de risico-inventarisatie en -evaluatie.

Realistische scenario’s trainen

Behalve dat je de juiste trainingen doet moeten het ook goede trainingen zijn. Want alleen een goede training in veiligheid bereidt de BHV’ers in jouw bedrijf en de bedrijfsbrandweer echt voor op wat gebeuren kan. Omdat ze dan niet alleen de theorie leren, maar omdat ze het oefenen met realistische scenario’s waarbij ze meemaken wat mis kan gaan en hoe ze dan moeten handelen. Die scenario’s oefenen wij in onze trainingen; zowel met opleidingen voor de brandweer als diverse BHV-cursussen waarvoor we onder meer met een unieke cabine werken waarin levensechte situaties worden nagebootst. En met die trainingen ben je dus goed voorbereid, in elke situatie.

Is het in jouw bedrijf goed geregeld? Vraag ons om een check en advies!

Wil je zeker weten dat het bij jou in het bedrijf goed geregeld is qua hulpverlening? Vraag ons dan eens om advies. Wij bespreken met je wat al geregeld is en beoordelen via een RI&E-check of dat voldoende is voor jullie bedrijf of dat er nog aandachtspunten zijn. Wil je dat ook? Bel of mail ons dan en we bereiden jou en jouw team dan ook voor op calamiteiten in het bedrijf, of dat nu wel of niet tijdens een grote 112-storing of black-out is.

Bronvermelding:
*) www.ad.nl
**) www.telegraaf.nl
***) www.youtube.com